پایگاه همدان شطرنج

طرح راه اندازي دوره كارداني مربيگري پايه شطرنج كه از سال 89 به دانشگاه جامع علمی کاربردی پيشنهاد شد سرانجام به تصويب رسيد و گامي ديگر در رشد و توسعه رشته شطرنج برداشته شد.«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعداسلایدر