پایگاه همدان شطرنج

شطرنج بازان گرامی

از شما دعوت می نمائیم که در مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور

که در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین ( شهر همدان ) برگزار می گردد ، شرکت فرمائید.

هیأت شطرنج همدان ، تلاش بسیار نموده است که شما رقابتی دلنشین را تجربه کنید !

( پایگاه همدان شطرنج )همه از يك خانواده ايم

دعوت به همکاری

!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 صفحه بعداسلایدر