پایگاه همدان شطرنج

مهندس شهرام عبدالملکی ( رئیس شطرنجی هیات شطرنج استان کرمانشاه )

تلاش های شبانه روزی ایشان و اعضای سخت کوش هیات شطرنج استان کرمانشاه

منجر به برگزاری مطلوب اولین دوره مسابقات شطرنج جام طاق بستان و

شکوفایی هرچه بیشتر ورزش شطرنج استان کرمانشاه گردید . 

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

 مراسم بدرقه مربیان و بازیکنان تیم های ملی شطرنج آقایان و بانوان کشور

اعزامی به رقابتهای المپیاد جهانی شطرنج 2012

تیم ملی شطرنج آقایان

احسان قائم مقامی ، سید جواد علوی مقدم ، پوریا درینی ، پویا ایدنی ، اصغر گلی زاده

کنستانتین لاندا ( سرمربی )

تیم ملی شطرنج بانوان

پورکاشیان ، سادات خادم الشریعه ، حجازی پور ، حکیمی فرد ، قادرپور

آلویزاس کوینیس ( سرمربی )

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

 مراسم استقبال از مدال آوران مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا 2012

فرودگاه امام خمینی (ره)

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

بابی فیشر 15 ساله درحال نشان دادن حرکت برنده به معلولین حرکتی

اسطوره شطرنج جهان در سن چهارده سالگی قهرمان شطرنج آمریکا بود

نفر وسطی داخل کپسول از طریق آینه ، صفحه شطرنج را می نگرد !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم


استاد بزرگ آنتوانتا استفانوا قهرمان شطرنج سریع 2012 بانوان جهان

درحال گرفتن جایزه ی 000 12 دلاری مسابقات

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

www.shatranjian.com

برداشت شما از این کارتون چیست ؟

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

برداشت شما از این کارتون چیست ؟

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

برداشت شما از این کارتون چیست ؟

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

برداشت شما از این کارتون چیست ؟

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

روز طبیعت مبارک

سیزده به در ، در کنار شطرنج ، دلپذیرتر خواهد بود .

www.hamadanchess.lxb.ir

 همه از يك خانواده ايم

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

 عشق به شطرنج

شـاه  و  ولیـعد  دنیـای شطـرنـج !

شطرنجباز افسانه ای جهان ( گری کاسپاروف ) و نابغه ی جوان شطرنج جهان ( مگنوس کارلسن )

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم


اسلایدر