پایگاه همدان شطرنج

 عشق به شطرنج

استاد بزرگ شطرنج " مگنوس کارلسن " ( شماره یک جهان با ریتینگ 2835 )

بزودی زندگینامه ی کامل او نیز تقدیم حضورتان می گردد .

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

شطـرنج در فضـا !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

پیکار اندیشه ها در اعماق اقیانوس !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

 

فلورنسیو کامپومانس

( رئیس اسبق فدراسیون جهانی شطرنج )

در حال بازی شطرنج با

علی نیهات یازیچی

( رئیس فدراسیون شطرنج کشور ترکیه )

 

در بیمارستان پس از حادثه ی تصادفی که منجر به اطلاع او از بیماری سرطانی شد که متأسفانه موجب مرگ این بزرگ مرد فیلیپینی که خدمات ارزنده ای را به ورزش شطرنج جهان و ایران نموده بود ، شد .

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم


اسلایدر