پایگاه همدان شطرنج

عشق به شطرنج

بابی فیشر 15 ساله درحال نشان دادن حرکت برنده به معلولین حرکتی

اسطوره شطرنج جهان در سن چهارده سالگی قهرمان شطرنج آمریکا بود

نفر وسطی داخل کپسول از طریق آینه ، صفحه شطرنج را می نگرد !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم


استاد بزرگ آنتوانتا استفانوا قهرمان شطرنج سریع 2012 بانوان جهان

درحال گرفتن جایزه ی 000 12 دلاری مسابقات

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

روز طبیعت مبارک

سیزده به در ، در کنار شطرنج ، دلپذیرتر خواهد بود .

www.hamadanchess.lxb.ir

 همه از يك خانواده ايم

 عشق به شطرنج

شـاه  و  ولیـعد  دنیـای شطـرنـج !

شطرنجباز افسانه ای جهان ( گری کاسپاروف ) و نابغه ی جوان شطرنج جهان ( مگنوس کارلسن )

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

 عشق به شطرنج

استاد بزرگ شطرنج " مگنوس کارلسن " ( شماره یک جهان با ریتینگ 2835 )

بزودی زندگینامه ی کامل او نیز تقدیم حضورتان می گردد .

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

شطـرنج در فضـا !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

پیکار اندیشه ها در اعماق اقیانوس !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

 

فلورنسیو کامپومانس

( رئیس اسبق فدراسیون جهانی شطرنج )

در حال بازی شطرنج با

علی نیهات یازیچی

( رئیس فدراسیون شطرنج کشور ترکیه )

 

در بیمارستان پس از حادثه ی تصادفی که منجر به اطلاع او از بیماری سرطانی شد که متأسفانه موجب مرگ این بزرگ مرد فیلیپینی که خدمات ارزنده ای را به ورزش شطرنج جهان و ایران نموده بود ، شد .

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم


اسلایدر