پایگاه همدان شطرنج

عشق به شطرنج

پیکار اندیشه ها در اعماق اقیانوس !

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

عشق به شطرنج

 

 

فلورنسیو کامپومانس

( رئیس اسبق فدراسیون جهانی شطرنج )

در حال بازی شطرنج با

علی نیهات یازیچی

( رئیس فدراسیون شطرنج کشور ترکیه )

 

در بیمارستان پس از حادثه ی تصادفی که منجر به اطلاع او از بیماری سرطانی شد که متأسفانه موجب مرگ این بزرگ مرد فیلیپینی که خدمات ارزنده ای را به ورزش شطرنج جهان و ایران نموده بود ، شد .

www.hamadanchess.lxb.irهمه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعداسلایدر