مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان

پایگاه همدان شطرنج

آئین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان

6 8 10 12 14 16 18 20 سال دختران و پسران

( همدان - 24 و 25 مهرماه 1392 )

1 ) اهداف مسابقات :

1-1) هیأت شطرنج استان همدان به منظور شناسایی شطرنج بازان برتر رده های سنی استان همدان ، جهت شرکت در اردوهای آمادگی و معرفی منتخبین به مسابقات قهرمانی کشور ، اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران و پسران استان همدان در سال 1392 مینماید .

2 ) قوانین و مقررات مسابقات :

1-2) کلیه قوانین و مقررات فیده ( بازیهای متعارف ) در مسابقات اعمال می گردد .

2-2) رعایت کلیه شئونات ورزشی و اخلاق اسلامی در طول مسابقات توسط همه بازیکنان ، سرپرستان ، مربیان و همراهان گرامی الزامی است .

3-2) ورود کلیه اولیا و مربیان محترم جزء زمان های اختصاصی اعلام شده توسط سرپرست مسابقات و یا بدون هماهنگی سرداور مسابقات به سالن مسابقات ، اکیداً ممنوع می باشد .

4-2) با توجه به تعداد شرکت کنندگان ، مسابقات هر رده سنی در 7 دور به روش سوئیسی ، با زمان 60 دقیقه برای هر بازیکن برای کل بازی برگزار میگردد و اگر چنانچه شرکت کنندگان یک رده سنی به حد نصاب برگزاری مسابقات به روش سوئیسی نرسند ، بازیهای رده سنی مورد نظر به صورت دوره ای برگزار میگردد .

5-2) در صورت به حد نصاب نرسیدن هر کدام از رده های سنی ، بنا به تشخیص کمیته مسابقات نسبت به حذف ( عدم برگزاری مسابقه در آن رده سنی ) و یا ادغام در رده های متناسب دیگر اقدام می گردد .

6-2) در صورت تشخیص کمیته مسابقات ، زمان بازی ها و تعداد دور مسابقات و حتی جدول زمان بندی روزهای برگزاری رقابت ها و همچنین تعداد نفرات منتخب جهت شرکت در اردوهای پیش بینی شده ی هیأت شطرنج استان همدان ، قبل از شروع مسابقات قابل تغییر می باشد .

7-2) ثبت بازی ها اجباری بوده و هر بازیکنی که قادر به انجام اینکار نباشد ، توسط داوران از نظر زمانی 15 دقیقه جریمه خواهد شد .

8-2) بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه به داوران در پشت میز مسابقه بوده و در صورت عدم اعلام نتیجه برای هر دو بازیکن باخت منظور میگردد .

9-2) بازیکنان پس از اتمام بازی هایشان ، تماشاچی محسوب شده و باید فوراً سالن مسابقات را ترک نمایند ؛ در صورت لزوم سرداور مسابقات با هماهنگی و تایید سرپرست مسابقات ، اقدامات بایسته را انجام خواهند داد .

10-2) غیبت بدون اعلام قبلی به سرداور مسابقات ، با هماهنگی و تایید کمیته مسابقات منجر به حذف بازیکن از جدول مسابقات خواهد شد .

11-2) رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند ؛ برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب الویت استفاده می گردد :

امتیاز شکنی مسابقات سوئیسی :

الف) بوخ هولز قطع شده 1

ب) بوخ هولز قطع شده 2

ج) بوخ هولز متوسط 1

د) بوخ هولز متوسط 2

ه) مجموع بوخ هولز

امتیاز شکنی مسابقات دوره ای :

الف) سونه بورن برگر

ب) نتیجه دیدار دو بازیکن

ج) تعداد بردها

د) سریع 15 دقیقه ای

ه) بلیتس 5 دقیقه ای

12-2) هرگونه اعتراضی باید بصورت کتبی ، همراه با مبلغ 100/000 ریال بلافاصله پس از اتمام بازی و قطعاً قبل از قرعه کشی دور بعدی ، به سرپرست مسابقات تسلیم گردد تا توسط هیأت ژوری مورد رسیدگی قرار گیرد .

13-2) اعضای هیأت ژوری مسابقات ، متعاقباً قبل از شروع بازی ها ، توسط کمیته مسابقات تعیین خواهند شد تا در مواقع ضروری به اعتراضات وارده رسیدگی کنند .

14-2) به اعتراضاتی که پس از زمان اعلام شده و یا به روش های دیگر ارائه شود ؛ به هیچوجه رسیدگی نخواهد شد و ضمناً نظر هیأت ژوری مسابقات ، رای نهایی محسوب شده و لازم الاجرا خواهد بود .

15-2) دیگر نکات ضروری قبل از شروع مسابقات توسط سرپرست و سرداور مسابقات در محل برگزاری بازی ها اعلام خواهد شد .

16-2) هر مورد پیش بینی نشده ای ، توسط کمیته مسابقات بلافاصله بررسی و در مورد آن اعلام نظرخواهد شد .

3 ) شرایط شرکت کنندگان در مسابقات :

1-3) شرایط سنی شرکت کنندگان طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد :

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان

 رده ی سنی

   تاریخ تولد

6 سال

متولدین     11 / 10 / 86     به بعد

8 سال

متولدین     11 / 10 / 84     به بعد

10 سال

متولدین     11 / 10 / 82     به بعد

12 سال

متولدین     11 / 10 / 80     به بعد

14 سال

متولدین     11 / 10 / 78     به بعد

16 سال

متولدین     11 / 10 / 76     به بعد

18 سال

متولدین     11 / 10 / 74     به بعد

20 سال

متولدین     11 / 10 / 72     به بعد

« کمیته مسابقات هیأت شطرنج استان همدان »

2-3) ارائه اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه ، در هنگام ثبت نام الزامیست .

3-3) شرکت کنندگان قطعاً باید دارای کارت بیمه ورزشی سال 1392 باشند .

4 ) ورودیه مسابقات :

1-4) از شرکت کنندگان همدانی مبلغ 150/000 ریال به عنوان ورودیه مسابقات دریافت خواهد شد .

2-4) از شرکت کنندگان شهرستانی مبلغ 100/000 ریال به عنوان ورودیه مسابقات دریافت خواهد شد .

3-4) لازم به توضیح است که از روز چهارشنبه ظهر ( 92/7/24 ) لغایت ظهر روز جمعه ( 92/7/26 ) بازیکنان شهرستانی می توانند در صورت تمایل از خوابگاه های در نظر گرفته شده برای این عزیزان با معرفی نامه کتبی هیأت شطرنج استان همدان ، استفاده نمایند .

5 ) جوایز مسابقات :

1-5) به نفرات اول تا سوم هر رده سنی ، مدال و حکم قهرمانی هیأت شطرنج استان همدان اهداء می گردد .

2-5) نفرات اول تا سوم هر رده سنی به صورت رایگان تحت پوشش هیأت شطرنج قرار گرفته و باید در اردوهای آمادگی هیأت شطرنج استان همدان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور شرکت نمایند .

3-5) نفرات اول هر رده سنی به شرط حضور فعال و مستمر در اردوهای پیش بینی شده ی هیأت شطرنج ، مستقیماً به عنوان سهمیه هیأت شطرنج استان همدان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردند .

4-5) لازم به توضیح است که درصورت انصراف و یا غیبت نفرات اول هر رده سنی ، نفرات بعدی جدول رده بندی مسابقات ،  به ترتیب عنوان کسب شده و البته به شرط حضور فعال و مستمر در اردوهای آمادگی هیأت شطرنج استان همدان ، جایگزین نفرات برتر مذکور خواهند شد .

5-5) لازم به تذکر است که همه بازیکنانی که قصد شرکت در اردوهای آمادگی هیأت شطرنج استان همدان و همچنین شرکت در مسابقات قهرمانی کشور را دارند ؛ قبل از حضور در فعالیت های در نظر گرفته شده و همچنین معرفی به فدراسیون شطرنج کشور ، باید نسبت به دریافت کد عضویت سیستم جامع معتبر ، اقدام نموده باشند .

6-5) فقط برای افرادی معرفی نامه جهت حضور در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور صادر خواهد شد که در مسابقات قهرمانی رده های سنی استان همدان شرکت کرده باشند .

7-5) به نشان سپاس و تقدیر ، به همه شرکت کنندگان این دوره از مسابقات که در مراسم اختتامیه ( 26/7/92 ) نیز حضور داشته باشند ، لوح یادبودی از سوی هیأت شطرنج استان همدان اهداء خواهد شد .

8-5) مراسم اختتامیه ، بطور مشترک با مراسم اختتامیه مسابقات شطرنج سریع گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش در روز جمعه ( 26/7/92 ) با حضور مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و ... برگزار می گردد .

6 ) زمان بندی برگزاری مسابقات :

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان

ایام

تاریخ

 08:30

 11:00

16:00

18:30

چهارشنبه

92/7/24

ورودبازیکنان

دوراول

دوردوم

دورسوم

پنج شنبه

92/7/25

دورچهارم

دورپنجم

دورششم

دورهفتم

« کمیته مسابقات هیأت شطرنج استان همدان »

7) مهلت ثبت نام در مسابقات :

1-7) بازیکنان شهرستان همدان باید تا پایان ساعت کاری خانه شطرنج در ساعت 20:00 روز دوشنبه (92/7/22) مدارک کامل ، اعم از : ورودیه ، بیمه ورزشی ، اصل و فتوکپی شناسنامه خود را حضوراً به مسئولین ثبت نام مسابقات ، مستقر در خانه شطرنج همدان ارائه نمایند .

2-7) بازیکنان سایر شهرستانها نیز باید تا پایان وقت اداری ، ساعت 14:00 روز دوشنبه ( 92/7/22 ) مدارک کامل ، اعم از : ورودیه ، بیمه ورزشی ، اصل و فتوکپی شناسنامه خود را حضوراً به روسای محترم هیأت های شطرنج شهرستان های تابعه ارائه نمایند .

3-7) روسای محترم هیأت های شطرنج شهرستان های استان همدان نیز موظف می باشند تا پایان ساعت کاری خانه شطرنج همدان در ساعت 20:00 روز دوشنبه ( 92/7/22 ) نسبت به ارسال اسامی بازیکنانی که در نزد آنان ثبت نام کامل خود را انجام داده اند ؛ اقدام لازم را مبذول فرمایند .

4-7) روسای محترم هیأت های شطرنج شهرستان های استان همدان موظف می باشند که فقط نسبت به ارسال اسامی بازیکنانی اقدام نمایند که ورودیه و مدارک لازم آنان را جهت انجام ثبت نام قطعی ، تحویل گرفته باشند .

7-5) بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر ، به هیچوجه ثبت نامی انجام نخواهد شد . ضمناً با توجه به محدودیت ظرفیت خانه شطرنج همدان ، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده باشند و در صورت تکمیل ظرفیت به تشخیص کمیته مسابقات لیست ثبت نام بسته خواهد شد .

8 ) مسئولین ثبت نام مسابقات :

1-8) اعضای کمیته مسابقات هیأت شطرنج استان همدان ، از روز دوشنبه 92/7/15 لغایت روز دوشنبه 92/7/22 از ساعت 16:00 لغایت 20:00 ( بجزء روزهای تعطیل ) در محل خانه شطرنج همدان ، مستقر و پذیرای مراجعه کنندگان گرامی و همچنین پاسخگوی سوالات مربوطه خواهند بود .

9 ) محل ثبت نام و برگزاری مسابقات :

1-9) همدان - جنب استادیوم ورزشی ملت - خانه شطرنج همدان .

تلفکس هیأت شطرنج استان همدان :             8236400  - 0811

10 ) اطلاع رسانی مسابقات :

1-10) علاقه مندان در صورت تمایل ، همچنین میتوانند اطلاعات مسابقات هیأت شطرنج استان همدان را از طریق آدرس های اینترنتی ذیل دریافت نمایند :

پایگاه خبری تخصصی همدان شطرنج :

www.hamadanchess.loxblog.com

www.hamadanchess.lxb.ir

سایت هیأت شطرنج استان همدان :

www.maadchess.com

2-10) علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مسئول کمیته مسابقات هیأت شطرنج استان همدان ( مهدی سلیم ) تماس حاصل فرمایند .

تلفن همراه مهدی سلیم :       2200 039 0937 

 

( کمیته مسابقات هیأت شطرنج استان همدان )

 

 
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر