پایگاه همدان شطرنج

هیأت شطرنج ما !؟ در خواب است ، آیا ؟!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

« گزارش پايانی اين دوره از رقابت ها به زودی تقديم حضورتان خواهد شد »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

افتتاحيه مسابقات ساعت 17 روز پنجشنبه 94/2/17

« اطلاعيه: مسابقات در دو جدول Aا(2150 +) و جدول Bا(2150 -) برگزار خواهد شد »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


استاد بزرگ "پوریا درینی" قهرمان شد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با تشکر ویژه از رضا پاشانجاتی

( مسئول پرتلاش کمیته ی مسابقات هیأت شطرنج استان خراسان رضوی )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ثبت نام اینترنتی

روسیه - فرانسه - ارمنستان - هند - هلند - آذربایجان - آلمان - ترکیه

بلغارستان - ازبکستان - ایران - لتونی - ترکمنستان - عراق - گرجستان - لیبی

مشاهده ثبت نام کنندگان جداول چهارگانه جام بین المللی شطرنج خزر تا این لحظه

A   -   B   -   C   -   D

{ جام خزر هر سال باشکوه تر از پارسال }«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر