قهرمانان شطرنج ايران

پایگاه همدان شطرنج

 

 

 

 

 

 

 

 

« قهرمانان ورزش شطرنج ایران »

 
 

ردیف

سال

عنوان قهرمانی

نام قهرمان

تکرار قهرمانی

استان

 

1

1335

اولین

یوسف صفوت

1

تهران

 

2

1336

-

یوسف صفوت

2

تهران

 

3

1337

دومین

هوشنگ مشیان

1

   

4

1338

-

یوسف صفوت

3

تهران

 

5

1339

سومین

روبرت لاله زاریان

1

   

6

1340

چهارمین

تورج ابراهیمی

1

   

7

1341

پنجمین

مرتضی حمصیان

1

اصفهان

 

8

1342

ششمین

منصور جلوه

1

   

9

1343

هفتمین

کیخسرو کهیایی

1

   

10

1344

-

یوسف صفوت

4

تهران

 

11

1345

هشتمین

محمدحسین فربود

1

   

12

1346

-

محمدحسین فربود

2

   

13

1347

نهمین

ناصر حمصی

1

   

14

1348

-

حمصی / حمصیان

2

اصفهان

 

15

1349

-

ناصر حمصی

3

   

16

1350

دهمین

خسرو شیخ هرندی

1

تهران

 

17

1351

یازدهمین

کامران شیرازی

1

تهران

 

18

1352

دوازدهمین

مهرشاد شریف

1

تهران

 

19

1353

-

مهرشاد شریف

2

تهران

 

20

1354

-

مهرشاد شریف

3

تهران

 

21

1355

-

مهرشاد شریف

4

تهران

 

22

1356

-

مهرشاد شریف

5

تهران

 

در سال های 1357 و 1358 مسابقات شطرنج قهرمانی ایران برگزار نشد

 

23

1359

-

مهرشاد شریف

6

تهران

 

از سال 1360 لغایت 1368 مسابقات شطرنج قهرمانی ایران برگزار نشد

 

24

1369

-

خسرو شیخ هرندی

2

تهران

 

25

1370

سیزدهمین

هادی مومنی

1

تهران

 

26

1371

چهاردهمین

حسین آریانژاد

1

گیلان

 

27

1372

-

هادی مومنی

2

تهران

 

28

1373

پانزدهمین

اسماعیل صفرزاده

1

گیلان

 

29

1374

-

حسین آریانژاد

2

گیلان

 

30

1375

شانزدهمین

محمد دلجو

1

گیلان

 

31

1376

هفدهمین

احسان قائم مقامی

1

تهران

 

32

1377

هیجدهمین

حسن عباسی فر

1

فارس

 

33

1378

-

احسان قائم مقامی

2

تهران

 

34

1379

-

احسان قائم مقامی

3

تهران

 

35

1380

نوزدهمین

الشن مرادی ابدی

1

تهران

 

36

1381

-

احسان قائم مقامی

4

تهران

 

37

1382

بیستمین

محسن قربانی

1

تهران

 

38

1383

-

احسان قائم مقامی

5

تهران

 

39

1384

بیست و یکمین

مرتضی محجوب

1

تهران

 

40

1385

-

احسان قائم مقامی

6

تهران

 

41

1386

-

احسان قائم مقامی

7

تهران

 

42

1387

-

مرتضی محجوب

2

تهران

 

43

1388

-

احسان قائم مقامی

8

تهران

 

44

1389

-

احسان قائم مقامی

9

تهران

 

45

1390

-

احسان قائم مقامی

10

تهران

 

46

1391

بیست و دومین

اصغر گلی زاده

1

آذربایجان شرقی

 

47

1392

-

احسان قائم مقامی

11

تهران

 

 48

 1393

- 

 احسان قائم مقامی

 12

تهران

 

 49

1394

بیست و سومین

علیرضا فیروزجاه 

1 

مازندران

 

 50

1395

 بیست و چهارمین

پرهام مقصودلو 

1 

 گلستان

 

51

-1396--

؟

؟

؟

؟

 

www.hamadanchess.ir

 

 

« قهرمانان ورزش شطرنج ایران »

ردیف

سال

عنوان قهرمانی

نام قهرمان

تکرار قهرمانی
استان
1

1335

اولین
یوسف صفوت 1
تهران
2

1336

-

یوسف صفوت

2
تهران
3

1337

دومین

هوشنگ مشیان

1

4

1338

-

یوسف صفوت

3
تهران
5

1339

سومین

روبرت لاله زاریان

1

6

1340

چهارمین

تورج ابراهیمی

1

7

1341

پنجمین

مرتضی حمصیان

1
اصفهان
8

1342

ششمین

منصور جلوه

1

9

1343

هفتمین

کیخسرو کهیایی

1

10

1344

-

یوسف صفوت

4
تهران
11

1345

هشتمین

محمدحسین فربود

1

12

1346

-

محمدحسین فربود

2

13

1347

نهمین

ناصر حمصی

1

14

1348

-

حمصی / حمصیان

2
اصفهان
15

1349

-

ناصر حمصی

3

16

1350

دهمین

خسرو شیخ هرندی

1
تهران
17

1351

یازدهمین

کامران شیرازی

1
تهران
18

1352

دوازدهمین

مهرشاد شریف

1
تهران
19

1353

-

مهرشاد شریف

2
تهران
20

1354

-

مهرشاد شریف

3
تهران
21

1355

-

مهرشاد شریف

4
تهران
22

1356

-

مهرشاد شریف

5
تهران
در سال های 1357 و 1358 مسابقات شطرنج قهرمانی ایران برگزار نشد
23

1359

-

مهرشاد شریف

6
تهران
از سال 1360 لغایت 1368 مسابقات شطرنج قهرمانی ایران برگزار نشد
24

1369

-

خسرو شیخ هرندی

2
تهران
25

1370

سیزدهمین

هادی مومنی

1
تهران
26

1371

چهاردهمین

حسین آریانژاد

1
گیلان
27

1372

-

هادی مومنی

2
تهران
28

1373

پانزدهمین

اسماعیل صفرزاده

1
گیلان
29

1374

-

حسین آریانژاد

2
گیلان
30

1375

شانزدهمین

محمد دلجو

1
گیلان
31

1376

هفدهمین

احسان قائم مقامی

1
تهران
32

1377

هیجدهمین

حسن عباسی فر

1
فارس
33

1378

-

احسان قائم مقامی

2
تهران
34

1379

-

احسان قائم مقامی

3
تهران
35

1380

نوزدهمین

الشن مرادی ابدی

1
تهران
36

1381

-

احسان قائم مقامی

4
تهران
37

1382

بیستمین

محسن قربانی

1
تهران
38

1383

-

احسان قائم مقامی

5
تهران
39

1384

بیست و یکمین

مرتضی محجوب

1
تهران
40

1385

-

احسان قائم مقامی

6
تهران
41

1386

-

احسان قائم مقامی

7
تهران
42

1387

-

مرتضی محجوب

2
تهران
43

1388

-

احسان قائم مقامی

8
تهران
44

1389

-

احسان قائم مقامی

9
تهران
45

1390

-

احسان قائم مقامی

10
تهران
46
1391
بیست و دومین
اصغر گلی زاده
1
آذربایجان شرقی
47
1392
-
احسان قائم مقامی 11
تهران
48
---1393---
------؟------
----------?----------
------؟------
؟
www.hamadanchess.ir

 
{ امانت دار باشیم ! استفاده از مطالب و تصاویر فقط با ذکر منبع بلامانع است }

www.hamadanchess.ir
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر