پایگاه همدان شطرنج
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

استاد بین المللی امیررضا پوررمضانعلی از استان گيلان قهرمان شد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

آئین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان

 ( همدان 4 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1393 )

فرصتی مناسب جهت کسب درجه ی بین المللی و یا افزایش آن

برای همه شرکت کنندگان بصورت رایگان کارت بیمه ورزشی سال 1393 صادر می گردد

برای همه بازیکنان شهرستانی بصورت رایگان کارت عضویت در سیستم جامع یک ساله صادر می گردد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر