پایگاه همدان شطرنج
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

آئین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان

 ( همدان 4 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1393 )

فرصتی مناسب جهت کسب درجه ی بین المللی و یا افزایش آن

برای همه شرکت کنندگان بصورت رایگان کارت بیمه ورزشی سال 1393 صادر می گردد

برای همه بازیکنان شهرستانی بصورت رایگان کارت عضویت در سیستم جامع یک ساله صادر می گردد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با تشکر ویژه از رضا پاشانجاتی

( مسئول پرتلاش کمیته ی مسابقات هیأت شطرنج استان خراسان رضوی )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ثبت نام اینترنتی

روسیه - فرانسه - ارمنستان - هند - هلند - آذربایجان - آلمان - ترکیه

بلغارستان - ازبکستان - ایران - لتونی - ترکمنستان - عراق - گرجستان - لیبی

مشاهده ثبت نام کنندگان جداول چهارگانه جام بین المللی شطرنج خزر تا این لحظه

A   -   B   -   C   -   D

{ جام خزر هر سال باشکوه تر از پارسال }«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم

( کرمان - 17 لغایت 21 مهرماه 1392 )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ویژه درجه داران بین المللی زیر 2050«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر