پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

عجب مسابقه افتضاحــــــــی بود ؟!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

« درود بر همه آينده سازان ورزش شطرنج استان همدان و كشور عزيزمان ايران »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با تشكر ويژه از استاد مهرداد پهلوان زاده

و

سید رضا فیض آبادی ( مشاور خبری و رسانه فدراسيون شطرنج )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

كاربران گرامی پيشنهاد می نمايم

كه از ديگر فيلم های شبكه ويديويی پايگاه همدان شطرنج نيز ديدن فرمائيد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر