پایگاه همدان شطرنج

مدرسین : داوران بین المللی فریدون اسکندری و مقصود گیاهی

زمان برگزاری کلاس ها : 25 لغایت 31 شهریور ماه در تبریز«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر