پایگاه همدان شطرنج


لطفاً حق بانوان شطرنج دوست را ضايع نكنيد

از مسئولين عزيز هيأت شطرنج استان همدان عاجزانه ! تقاضا می شود كه اگر همچنان از بودجه عمومی ورزش شطرنج استان همدان در ضيافت های نيمه خصوصی تشريف ندارند و ضمناً به ديدار مسئولين كشوری و استانی هم نشتافته اند و مشغول ثبت تصاوير نيز نيستند ؛ در راستای عمل به پيامک های انبوه ارسالی شان به شطرنج دوستان ، هرچه سريعتر نسبت به انتشار آيين نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان كه كمتر از 72 ساعت ديگر آغاز خواهد شد ؛ در سايت متعلق به آن مجموعه محترم اقدام نمايند و يا حداقل نسخه ای از آن را در تابلو اعلانات خانه شطرنج همدان نصب نمايند و رونوشت آن را نيز به شهرستان های تابعه استان فكس نمايند .

همچنين با عرض شرمندگی ! به دوستان گرامی در هيأت شطرنج استان همدان پيشنهاد می كند كه اگر در حين انجام كارهای مهم غيرشطرنجی شان فرصتی پيدا كردند ، نسبت به درج پيام تبريک رسمی برای آقايان : محمد حسین قنبر علی فرزاد ( به جهت كسب عنوان اول رده سنی زير هشت سال در جدول نوجوانان ( و ساسان علی بابايی ( به جهت افزايش بيش از 155 واحد درجه بين المللی ( و تقدير از مابقی سفيران ورزش شطرنج استان همدان ( به جهت تلاش ارزشمندشان در چهارمين دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام سرداران شهید آذربایجان غربی ) كاری كنند .

« خبر تكميلی ( 1 ) »

بالاخــــــــــره آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان نيز همچون آيين نامه جام ابن سينا ، پس از تذكر رسانه ای پايگاه همدان شطرنج ( در حاليكه توصيه های محرمانه اثری نداشت ؟! ) از سوی مسئولين ارشد هيأت شطرنج استان همدان در سايت متعلق به آن مجموعه محترم درج شد .

« خبر تكميلی ( 2 ) »

در اقدامی فورمالیته كه نمی توان بابت انجام آن از هيچ فردی در هيأت شطرنج استان همدان تشكر كرد ؛ بالاخره نتايج شطرنج بازان استان همدان در چهارمين دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام سرداران شهید آذربایجان غربی ( هرچند با اطلاعات نسبتاً اشتباه !؟ ) در سايت متعلق به آن مجموعه محترم انعكاس داده شد .

مشاهده سايت نتايج مسابقات در ادامه مطلب ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

عجب مسابقه افتضاحــــــــی بود ؟!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جوابيه سايت خبری تحليلی "عصر خبر"

در پاسخ

جوابيه سايت خبری تخصصی "پايگاه همدان شطرنج"«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

گزارش به روز شد ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

تفاوت ریاست دیروز و مدیریت امروز ، در کجاست ؟؟؟

آن روزها رأی رئیس ، رأی شطرنج بازان محسوب می شد

این روزها رأی شطرنج بازان ، رأی رئیس محسوب می شود«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

مسئولین مستعفی و پیشین هیأت شطرنج استان همدان

استعفای شما عزیزان

نباید به دشمنی با ورزش مقدس شطرنج و دوست داران آن ختم شود«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


شطرنج همدان در حال نابودی است

( چه خبری می تواند تاسف برانگیزتر از این باشد )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

معرفی جناب آقایان : احمد علی بابایی و علیرضا حمیدی نور

جهت احراز مسئولیت سرپرستی هیأت شطرنج استان همدان

قبل از اتمام دوره چهار ساله ریاست سرکارخانم مژده شکری

+ 

دفاع پایگاه همدان شطرنج از سرپرست آینده ی هیأت شطرنج استان همدان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پایگاه همدان شطرنج ، ضمن سپاس مجدد از خدمات ارزشمند رئیس و اعضای مستعفی هیأت شطرنج استان همدان و همچنین توجه ویژه به رعایت حرمت این عزیزان از سوی همه ی شطرنج دوستان ، موکداً تاکید می نماید ! از هیچ فرد خاصی جهت سرپرستی هیأت شطرنج استان همدان حمایت نمی کند .

لذا از حامیان و دوستان نزدیک به کاندیداهای محترم احراز این مسئولیت خطیر انتظار است که آمال و آرزوهای خود در خصوص نظر این رسانه را با گمانه‌زنی‌ها ، روایتگری‌ها و انتساب برخی اخبار به این پایگاه متعلق به جامعه ی ورزش شطرنج استان همدان جستجو نکنند و در این شرایط حساس چارچوب‌های اخلاقی و قانونی را مد نظر داشته باشند .

همچنین پیشنهاد می نمائیم برای لحظاتی هم شده با خود بیندیشیم که آیا واقعاً هدف ما از ارتکاب برخی از کارهای پنهان و آشکاری که انجام آن را توسط دیگران ، از جمله : اعضای مستعفی هیأت شطرنج استان همدان بد ، بی توجهی به خردجمعی و ضدشطرنجی می دانستیم ؛ فقط بخاطر شطرنج است یا .....

( با آرزوی روزهایی بهتر برای ورزش شطرنج استان همدان )همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر