پایگاه همدان شطرنج

تفاوت ریاست دیروز و مدیریت امروز ، در کجاست ؟؟؟

آن روزها رأی رئیس ، رأی شطرنج بازان محسوب می شد

این روزها رأی شطرنج بازان ، رأی رئیس محسوب می شود«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

مسئولین مستعفی و پیشین هیأت شطرنج استان همدان

استعفای شما عزیزان

نباید به دشمنی با ورزش مقدس شطرنج و دوست داران آن ختم شود«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


شطرنج همدان در حال نابودی است

( چه خبری می تواند تاسف برانگیزتر از این باشد )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

معرفی جناب آقایان : احمد علی بابایی و علیرضا حمیدی نور

جهت احراز مسئولیت سرپرستی هیأت شطرنج استان همدان

قبل از اتمام دوره چهار ساله ریاست سرکارخانم مژده شکری

+ 

دفاع پایگاه همدان شطرنج از سرپرست آینده ی هیأت شطرنج استان همدان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پایگاه همدان شطرنج ، ضمن سپاس مجدد از خدمات ارزشمند رئیس و اعضای مستعفی هیأت شطرنج استان همدان و همچنین توجه ویژه به رعایت حرمت این عزیزان از سوی همه ی شطرنج دوستان ، موکداً تاکید می نماید ! از هیچ فرد خاصی جهت سرپرستی هیأت شطرنج استان همدان حمایت نمی کند .

لذا از حامیان و دوستان نزدیک به کاندیداهای محترم احراز این مسئولیت خطیر انتظار است که آمال و آرزوهای خود در خصوص نظر این رسانه را با گمانه‌زنی‌ها ، روایتگری‌ها و انتساب برخی اخبار به این پایگاه متعلق به جامعه ی ورزش شطرنج استان همدان جستجو نکنند و در این شرایط حساس چارچوب‌های اخلاقی و قانونی را مد نظر داشته باشند .

همچنین پیشنهاد می نمائیم برای لحظاتی هم شده با خود بیندیشیم که آیا واقعاً هدف ما از ارتکاب برخی از کارهای پنهان و آشکاری که انجام آن را توسط دیگران ، از جمله : اعضای مستعفی هیأت شطرنج استان همدان بد ، بی توجهی به خردجمعی و ضدشطرنجی می دانستیم ؛ فقط بخاطر شطرنج است یا .....

( با آرزوی روزهایی بهتر برای ورزش شطرنج استان همدان )همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ریاست محترم هیأت شطرنج استان همدان

بیش از یک ماه است

که نه تنها در جلسات هیأت شطرنج شرکت نکرده اند ؛ بلکه در خانه شطرنج همدان

و حتی در هنگام برگزاری مسابقات قهرمانی استان همدان نیز مشاهده نشده اند .

 

خبر تکمیلی : رئیس همین امروز آمد !همه از يك خانواده ايم


آئین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان 

+

پانوشت مهم پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

قابل توجه کاربران گرامی

به دلیل فعالیت گسترده در ستاد تبلیغاتی یکی از کاندیدهای شورای شهر همدان

سرکارخانم .... ( چون این رسانه ماهیت ورزشی دارد از بکار بردن نام ایشان معذورم )

متاسفانه وقت کافی برای نوشتن توضیح بیشتر درباره این خبر را ندارم !!! شما ببخشیدهمه از يك خانواده ايم

هیأت محترم شطرنج استان همدان

لطفاً قبل از شروع دوره ی تابستانی امسال

حق التدریس مربیان دوره ی تابستانی سال قبل

را حداقل پرداخت کنید

( این مطلب خبری به درخواست جمعی از مربیان عزیز همدانی منتشر گردید )همه از يك خانواده ايم


اسلایدر