پایگاه همدان شطرنج
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ریاست محترم هیأت شطرنج استان همدان

بیش از یک ماه است

که نه تنها در جلسات هیأت شطرنج شرکت نکرده اند ؛ بلکه در خانه شطرنج همدان

و حتی در هنگام برگزاری مسابقات قهرمانی استان همدان نیز مشاهده نشده اند .

 

خبر تکمیلی : رئیس همین امروز آمد !همه از يك خانواده ايم


آئین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان 

+

پانوشت مهم پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

قابل توجه کاربران گرامی

به دلیل فعالیت گسترده در ستاد تبلیغاتی یکی از کاندیدهای شورای شهر همدان

سرکارخانم .... ( چون این رسانه ماهیت ورزشی دارد از بکار بردن نام ایشان معذورم )

متاسفانه وقت کافی برای نوشتن توضیح بیشتر درباره این خبر را ندارم !!! شما ببخشیدهمه از يك خانواده ايم

هیأت محترم شطرنج استان همدان

لطفاً قبل از شروع دوره ی تابستانی امسال

حق التدریس مربیان دوره ی تابستانی سال قبل

را حداقل پرداخت کنید

( این مطلب خبری به درخواست جمعی از مربیان عزیز همدانی منتشر گردید )همه از يك خانواده ايم

ببخشید یعنی چی

به امید تصحیح یا حذف فوری این خبر ت.... ....


فعلاً بدون شرح بیشترهمه از يك خانواده ايم

تذکر : دلیل آنکه در این مقاله خبری به دفعات مکرر از واژه ی "هیأت شطرنج استان همدان" استفاده نموده ایم ؛ بدان علت است که به یکایک اعضای جامعه ی بزرگ ورزش شطرنج استان همدان یادآوری کنیم که در یک اجتماع انسانی ، همچون هیأت شطرنج استان همدان خرد جمعی بر خرد فردی ارجح بوده و هیچ احدی با هر سطح و سابقه ی شطرنجی و یا هر مسئولیت شطرنجی ، طبق رسالت مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حق ندارد ؛ دیکتاتور مآبانه عمل نماید .

( ای کاش راه تعامل دیگری جزء بیان این مطالب در یک رسانه ی جمعی وجود داشت )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


خبر تکمیلی : مشکل موقتاً حل شد !!!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

هیأت محترم شطرنج استان همدان

بـرتـر شده ایم یا بـدتـر شده ایم

؟؟؟

( سال 1390 ششم بودیم ، سال 1391 دهم شدیم )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

این بار مشکل سایت "ماد شطرنج" ویروس نیست

بلکه بی مسئولیتی و نداشتن احساس وظیفه است

 

( ای کاش راه تعامل دیگری جزء بیان این مطالب در یک رسانه ی جمعی وجود داشت )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر