پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

( روحش شاد و یادش گرامی باد )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


شطرنج دوستان عزیز

هم اینک حمایت از سایت وزین «آچمز»

وظیفه یکایک ماست

پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پایگاه همدان شطرنج

آیا می‌دانید

در بین لیگ های ورزشی که پخش تلویزیونی ندارند

این لیگ برتر ورزش شطرنج است

که سالهاست با اتکاء به ستون فقرات مستحکمی

به نام فریدون اسکندری

سرِ پا و پیوسته درحال حرکت است«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

( سال 1903 )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

 

روز جهانی شطرنج مبارک بادهمه از يك خانواده ايم

پیام استاد فیده دکتر مهدی دوستکام«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

اسلایدر