پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جلسه عمومی اولیای شطرنج آموزان ورزش شطرنج استان همدان

مطرح کردن ضعف ها با تاکید بر نقاط قوت و بیان راهکارهای پیشنهادی

روز پنجشنبه    مورخ 26 / 2 / 92    ساعت 16:30    خانه شطرنج همدانهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

شطرنج بازان گرامی

از شما دعوت می نمائیم که در مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور

که در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین ( شهر همدان ) برگزار می گردد ، شرکت فرمائید.

هیأت شطرنج همدان ، تلاش بسیار نموده است که شما رقابتی دلنشین را تجربه کنید !

( پایگاه همدان شطرنج )همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

لطفاً سوالات خود را به ایمیل جدید [Pajoohesh@ircf.ir] ارسال نمائید«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

+

اطلاعات جدید ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

دعوت به همکاری

!«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر