پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

Hamadan Chess : تقدیم به عقابان تیز پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران

در پایگاه هوایی شهید نوژه ی همدان و  سربازان غیـوری

که نهایت همدلی و همکاری را در هر چه بهتر برگزار شدن

این رویداد ورزشی به یاد ماندنی ، بعمل آوردند .همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

سی و سومین بهار پیروزی نور بر ظلمت مبارک باد

 

22 بهمن, 22بهمن,روز22بهمن, 22 بهمن سال 57

 همه از يك خانواده ايم

اسلایدر