پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جناب آقای حسین ترابی

دبیر اسبق هیأت شطرنج استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم

جناب آقای ایرج گلپایگانی

دبیر محترم هیأت شطرنج استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

« جامعه ورزش شطرنج استان همدان »همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

+ پیام تشکر وزیر ورزش و جوانان از ابراز همدردی اصحاب رسانه و جامعه ی ورزش«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

سرکار خانم سارا اکبری

نایب رئیس محترم هیأت شطرنج استان قزوین

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدربزرگ گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم


استاد گرانقدر جناب آقای حسینقلی سالور

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

جناب آقای امینیان

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

سرکار خانم دکتر فاطمه آقابابایی

رئیس محترم هیأت شطرنج استان چهارمحال و بختیاری

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم


با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عرفان جماعتی ( شطرنج باز و نوجوان نخبه فومنی ) بر اثر سانحه رانندگی را به خانواده ی محترم ایشان و جامعه ی ورزش شطرنج کشور تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای این عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی را برای بازماندگان عزیز آرزومندیم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جناب آقای آرش روغنی و سرکار خانم سپیده جهانگیری

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم


اسلایدر