پایگاه همدان شطرنج

میزبانی سازمان ورزش شهرداری تبریز ، طلایی بود !«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

گزارش تصویری مراسم اختتامیه مسابقات شطرنج سریع هفتگی ( زمستان - 1392 )

+نتایج آخرین مسابقات شطرنج همدان+حواشی ها و توضیحات پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

مسابقه ی سنجش قدرت در شطرنج

( فرصتی مناسب جهت کسب درجه داخل استانی سنجش قدرت و یا افزایش آن )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ثبت برگ زرین دیگری در کارنامه ی عملکرد مهندس احمد علی بابایی

( رئیس پرتلاش هیأت شطرنج استان همدان )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

( همدان - 23 اردیبهشت ماه 1393 )

( همه شرکت کنندگان در مسابقات به صرف شام پذیرایی خواهند شد )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

همه ی ما وظیفه داریم

به قهرمانان شطرنج استان همدان بهاء داده

و به خواسته های منطقی و قانونی آنان عمل کنیم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

حامد منوچهری«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

مسابقه ی سنجش قدرت در شطرنج

( دفاع اسلاو )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

این مطلب خبری تقدیم می شود به همه ی شطرنج بازانی

که در راه اعتلای ورزش شطرنج استان همدان

از منافع شخصی خود چشم پوشی کرده و به دفاع از منافع جمعی پرداختند

( گزارش تصویری مسابقات شطرنج سریع هفتگی فروردین ماه 1392 همدان )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر