پایگاه همدان شطرنج
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

( همدان - 23 اردیبهشت ماه 1393 )

( همه شرکت کنندگان در مسابقات به صرف شام پذیرایی خواهند شد )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

همه ی ما وظیفه داریم

به قهرمانان شطرنج استان همدان بهاء داده

و به خواسته های منطقی و قانونی آنان عمل کنیم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

حامد منوچهری«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

مسابقه ی سنجش قدرت در شطرنج

( دفاع اسلاو )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

این مطلب خبری تقدیم می شود به همه ی شطرنج بازانی

که در راه اعتلای ورزش شطرنج استان همدان

از منافع شخصی خود چشم پوشی کرده و به دفاع از منافع جمعی پرداختند

( گزارش تصویری مسابقات شطرنج سریع هفتگی فروردین ماه 1392 همدان )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با همکاری رئیس محترم هیأت شطرنج استان همدان ( سرکارخانم شکری )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پیشکسوتان و قهرمانان شطرنج استان همدان

پس از حوادث تاسف برانگیز هفته های اخیر

با آنکه در محل خانه شطرنج همدان حضور داشتند

اما بازی دوستانه را به شرکت در مسابقات هیأت ترجیح دادند

+

گزارش مسابقات شطرنج سریع هفتگی ( 7 / 10 / 91 ) استان همدان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

خُلف وعده ی هیأت محترم شطرنج استان همدان

با آنکه همه هماهنگی های لازم از طرف پایگاه همدان شطرنج با هیأت محترم شطرنج استان همدان برای کسب اجازه ی عکسبرداری از مسابقات شطرنج پیشکسوتان و دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی به عمل آمده بود و حتی اجازه آن توسط رئیس محترم هیأت شطرنج استان همدان صادر و یک دور از مسابقات نیز عکسبرداری شده بود ، اما در دورهای بعدی بدون هیچ توضیح قانع کننده ای ، جلوی عکسبرداری از این رقابت ها و انعکاس آن در پرعضوترین و پربازدیدترین رسانه ی خبری تخصصی ورزش شطرنج استان همدان " پایگاه همدان شطرنج " توسط رئیس محترم هیأت شطرنج استان همدان گرفته شد ؟!

قابل توجه هیأت محترم شطرنج استان همدان

آیا اطلاع دارید بدان جهت که این دوره از رقابت ها را بدون توجه به تعداد شرکت کنندگان فقط در 5 دور برگزار نمودید ، قهرمان و نایب قهرمان جدول 94 نفری مسابقات هر دو 5 امتیازی بوده و بدون رقابت با یکدیگر و فقط بنابر امتیاز شکنی نسبت به هم در جدول رده بندی قرار گرفتند و آیا اطلاع دارید که قهرمان و نایب قهرمان جدول 67 نفری مسابقات هر دو 4.5 امتیازی بوده و فقط بنابر امتیاز شکنی نسبت به هم در جدول رده بندی قرار گرفتند و آیا اطلاع دارید که 10 نفر بعدی جداول نیز هم امتیاز و با امتیاز شکنی نسبت به هم در جدول رده بندی قرار گرفتند !؟

گزارش به روز شد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با همکاری هیأت محترم شطرنج استان همدان

گزارش تصویری مسابقات به زودی منتشر می شود«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر