پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

استاد بزرگ "نايجل شورت" با درجه بين المللی 2678 از انگلستان قهرمان جدول A

"پويان دوستكام"و"احسان نيک زبان" هر دو از ايران قهرمان و نايب قهرمان جدول B

و کسب نورم IM توسط "شاهین لرپری زنگنه" و نورم WIM توسط "درسا درخشانی"«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

استاد بزرگ "دراگان سولاک" با درجه بين المللی 2602 از كشور "تركيه" قهرمان شد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

« استاد بزرگ "یان نپومنیشی" با درجه بين المللی 2714 از روسيه قهرمان شد »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

استاد بزرگ بانوان "ماريا موزيچوک" با درجه 2526

از كشور اكراين، قهرمان شطرنج بانوان جهان شد

« فيلم و گزارش های تصويری مراسم اختتاميه مسابقات در ادامه مطلب ... »«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

ويژه نامه المپياد شطرنج نوجوانان جهان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

کسب نخستین مدال تاریخ شطرنج کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان

توسط استاد بزرگ بانوان "سارا سادات خادم الشریعه"«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


استاد بزرگ "پوریا درینی" قهرمان شد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

نایب قهرمانی "آتوسا پورکاشیان" در بخش بانوان در مسابقات استاندارد

مقام سوم "احسان قائم مقامی" در بخش آقایان در مسابقات بلیتس«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر