گزارش تصویری اهدای مدال های تیم های برتر جام ملت های آسیا

پایگاه همدان شطرنج

میزبانی سازمان ورزش شهرداری تبریز ، طلایی بود !


مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا

مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا 2014 با حضور اکثر تیم های قدرتمند قاره کهن در دو بخش آزاد و بانوان از 30 اردیبهشت ماه لغایت 8 خرداد ماه 1393 در کشور عزیزمان (ایران) و در کلان شهر "تبریز" و به میزبانی تحسین برانگیز سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار گردید .

در بخش آقایان 10 تیم از کشورهای : چین ، هند ، ویتنام ، قزاقستان ، سریلانکا ، عراق ، اردن ، عمان ، ایران ( دو تیم ) و در بخش بانوان 6 تیم از کشورهای : چین ، هند ، ویتنام ، قزاقستان ، ایران ( دو تیم ) حضور داشتند .

لازم به یادآوریست در سال 2005 نیز ایران میزبان این رقابت ها بود که در بخش آقایان 6 تیم از کشورهای : هند ، ویتنام ، ترکمنستان ، افغانستان ، ایران ( دو تیم ) و در بخش بانوان 4 تیم از کشورهای : هند ، ویتنام ، ایران ( دو تیم ) حضور داشتند .

تیم های ملی شطرنج جمهوری اسلامی ایران

در مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا 2014

{ آقایان ( الف ) }

مربی تیم : استاد بزرگ "کنستانتین لاندا"

میز یک : استاد بزرگ "احسان قائم مقامی" با درجه بین المللی 2580

میز دو : استاد بزرگ "الشن مرادی ابدی" با درجه بین المللی 2586

میز سه : استاد بین المللی "سیدجواد علوی مقدم" با درجه بین المللی 2467

میز چهار : استاد بزرگ "اصغر گلی زاده" با درجه بین المللی 2497

میز پنج : استاد بزرگ "همایون توفیقی" با درجه بین المللی 2419

{ آقایان ( ب ) }

مربی تیم : استاد بین المللی "خسرو شیخ هرندی"

میز یک : استاد بزرگ "پوریا درینی" با درجه بین المللی 2449

میز دو : استاد فیده "امیررضا پوررمضانعلی" با درجه بین المللی 2449

میز سه : استاد فیده "سیدخلیل موسوی" با درجه بین المللی 2375

میز چهار : "امید نوروزی" با درجه بین المللی 2359

میز پنج : "احمد عسگری زاده" با درجه بین المللی 2320

{ بانوان ( الف ) }

مربی تیم : استاد بزرگ "مرتضی محجوب"

میز یک : استاد بزرگ بانوان "آتوسا پورکاشیان" با درجه بین المللی 2351

میز دو : استاد بزرگ بانوان "ساراسادات خادم" با درجه بین المللی 2308

میز سه : استاد بین المللی بانوان "میترا حجازی پور" با درجه بین المللی 2249

میز چهار : استاد بین المللی بانوان "غزل حکیمی فرد" با درجه بین المللی 2224

میز پنج : استاد بین المللی بانوان "شایسته قادرپور" با درجه بین المللی 2196

{ بانوان ( ب ) }

مربی : استاد بین المللی "گرابلیاس ویرجینیوس"

میز یک : استاد فیده بانوان "مینو عسگری زاده" با درجه بین المللی 2109

میز دو : استاد فیده بانوان "درسا درخشانی" با درجه بین المللی 2169

میز سه : "آناهیتا غلامی اوریمی" با درجه بین المللی 1981

میز چهار : "آناهیتا زاهدی فر" با درجه بین المللی 1821

میز پنج : استاد فیده بانوان "مطهره اسدی" با درجه بین المللی 1749

پایگاه همدان شطرنج وظیفه خود می داند از مربیان پرتلاش و بازیکنان غیور تیم های ملی شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا که نهایت همکاری را با خدمتگزار خودشان در پایگاه خبری تخصصی همدان شطرنج (مهدی سلیم) در تهیه اخبار و تصاویر بعمل آوردند ؛ صمیمانه سپاسگزاری نماید .

مدال های تیمی

مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا 2014

  { مسابقات شطرنج استاندارد }

رقابت های بخش استاندارد مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا در بخش آقایان به روش دوره ای و در بخش بانوان ابتدا به روش دوره ای و سپس مرحله ای برگزار گردید .

اسامی بازیکنان و عملکردشان در بخش استاندارد ( آقایان )

اسامی بازیکنان و عملکردشان در بخش استاندارد ( بانوان )

( آقایان )

قهرمان مسابقات : تیم ملی شطرنج چین

نایب قهرمان : تیم ملی شطرنج هند

مقام سوم : تیم ملی شطرنج ویتنام

رده بندی نهایی

( بانوان )

قهرمان مسابقات : تیم ملی شطرنج چین

نایب قهرمان : تیم ملی شطرنج هند

مقام سوم : تیم ملی شطرنج ایران الف

رده بندی نهایی

{ مسابقات شطرنج سریع }

رقابت های بخش سریع مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا در هر دو بخش آقایان و بانوان ، با احتساب زمانی 15 دقیقه + 10 ثانیه ، ابتدا در مرحله مقدماتی در 5 دور به روش سوئیس تیمی برگزار گردید و چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود کردند ؛ در مرحله نیمه نهایی و با توجه به رده بندی مرحله مقدماتی ، تیم اول با تیم چهارم و تیم دوم با تیم سوم به رقابت پرداختند و پس از اتمام این مرحله ، دو تیم بازنده ، بدون برگزاری دیدار رده بندی مشترکاً سوم اعلام شدند و دو تیم برنده به مرحله نهایی مسابقات راه یافتند که پس از انجام بازی فینال ، تیم بازنده مقام دوم و تیم برنده مقام اول را کسب نمود .

( آقایان ) 

قهرمان مسابقات : تیم ملی شطرنج قزاقستان

نایب قهرمان : تیم ملی شطرنج چین


مقام سوم مشترک : تیم ملی شطرنج ویتنام و تیم ملی شطرنج ایران الف

رده بندی مرحله مقدماتی

رده بندی مرحله فینال

( بانوان )

قهرمان مسابقات : تیم ملی شطرنج چین

نایب قهرمان : تیم ملی شطرنج هند

مقام سوم مشترک : تیم ملی شطرنج ایران الف و تیم ملی شطرنج ویتنام

رده بندی مرحله مقدماتی

رده بندی مرحله فینال  

{ مسابقات شطرنج بلیتس }

رقابت های بخش بلیتس مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا در هر دو بخش آقایان و بانوان ، با احتساب زمانی 3 دقیقه + 2 ثانیه ، ابتدا در مرحله مقدماتی در 5 دور به روش سوئیس تیمی برگزار گردید و چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود کردند ؛ در مرحله نیمه نهایی و با توجه به رده بندی مرحله مقدماتی ، تیم اول با تیم چهارم و تیم دوم با تیم سوم به رقابت پرداختند و پس از اتمام این مرحله ، دو تیم بازنده ، بدون برگزاری دیدار رده بندی مشترکاً سوم اعلام شدند و دو تیم برنده به مرحله نهایی مسابقات راه یافتند که پس از انجام بازی فینال ، تیم بازنده مقام دوم و تیم برنده مقام اول را کسب نمود . 

( آقایان ) 

قهرمان مسابقات : تیم ملی شطرنج چین

نایب قهرمان : تیم ملی شطرنج هند

مقام سوم مشترک : تیم ملی شطرنج ویتنام و تیم ملی شطرنج ایران ب

رده بندی مرحله مقدماتی

رده بندی مرحله فینال  

( بانوان )

قهرمان مسابقات : تیم ملی شطرنج هند

نایب قهرمان : تیم ملی شطرنج ویتنام

مقام سوم مشترک : تیم ملی شطرنج چین و تیم ملی شطرنج قزاقستان

رده بندی مرحله مقدماتی

رده بندی مرحله فینال

مدال های انفرادی

تیم های ملی شطرنج جمهوری اسلامی ایران

در مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا 2014

استاد بزرگ "الشن مرادی ابدی" بر روی میز دو بخش آقایان

استاد بزرگ بانوان "آتوسا پورکاشیان" بر روی میز یک بخش بانوان

استاد بزرگ بانوان "ساراسادات خادم" بر روی میز دو بخش بانوان

استاد بین المللی بانوان "میترا حجازی پور" بر روی میز سه بخش بانوان

لازم به یادآوریست که در مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا در سال 2005 که در غیاب اکثر تیم های قدرتمند قاره کهن در دو بخش آزاد و بانوان در کشور عزیزمان (ایران) و در کلان شهر "اصفهان" برگزار گردید ؛ تیم های ملی شطرنج جمهوری اسلامی ایران ، نهایتاً در بخش آقایان در بین 6 تیم شرکت کننده از تنها 4 کشور و در بخش بانوان در بین 4 تیم شرکت کننده از تنها 3 کشور ؛ به مقام های سوم و چهارم رسیده بودند .

پایگاه همدان شطرنج وظیفه خود می داند از تلاش های شبانه روزی شهردار و سازمان ورزش شهرداری کلان شهر تبریز ، شورای شهر تبریز ، مدیریت و پرسنل هتل های : گسترش (محل برگزاری مسابقات) و تبریز (محل اسکان تیم ها) و مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز (محل برگزاری مراسم اختتامیه) ، خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی ، کادر داوری و برگزاری مسابقات ، هیأت شطرنج و اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ، فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ، همه سرپرستان و مربیان و شطرنج بازان ایرانی و خارجی شرکت کننده در این رقابت ها و کلیه زحمتکشانی که از آنان نامی برده نشد به جهت ثبت یکی از خاطره انگیزترین رویدادهای تاریخ ورزش شطرنج کشور عزیزمان "ایران" در اذهان اهالی ورزش بالخص تلاشگران عرصه اندیشه ؛ صمیمانه تقدیر و تشکر نماید .

 

{ امانت دار باشیم ! استفاده از مطالب و تصاویر فقط با ذکر منبع بلامانع است }

www.hamadanchess.ir
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر