پایگاه همدان شطرنج

 


 

از اولین قهرمان تا شانزدهمین قهرمان

شطرنج جهان

ویلهلم اشتینیتس
1886-1894

امانوئل لاسکر
1894-1921

خوزه رائول کاپابلانکا
1921-1927

الکساندر آلخین
1927-1935
1937-1946

ماکس ایوه
1935-1937

میخائیل بوتوینیک
1948-1957
1958-1960
1961-1963

واسیلی اسمیسلوف
1957-1958

میخائیل تال
1960-1961

تیگران پتروسیان
1963-1969

بوریس اسپاسکی
1969-1972

بابی فیشر
1972-1975

آناتولی کارپف
1975-1985

گری کاسپاروف
1985-2000

ولادیمیر کرامنیک
2000-2008

ویسواناتان آناند
2008-2013

مگنوس کارلسن
?  - 2013


مشاهده مجموع بازی های

اولین رویارویی تا چهلمین رویارویی

قهرمانی شطرنج جهان

1 Steinitz,W - Zukertort,J 1886 7,5 : 12,5
2 Steinitz,W - Chigorin,M 1889 6,5 : 10,5
3 Steinitz,W - Gunsberg,I 1890 8,5 : 10,5
4 Steinitz,W - Chigorin,M 1892 10,5 : 12,5
5 Lasker,E - Steinitz,W 1894 7 : 12
6 Lasker,E - Steinitz,W 1896 4,5 : 12,5
7 Lasker,E - Marshall,F 1907 3.5 : 11.5
8 Lasker,E - Tarrasch,S 1908 5.5 : 10.5
9 Lasker,E - Janowski,D 1909 2 : 8
10 Lasker,E - Schlechter,C 1910 5 : 5
11 Lasker,E - Janowski,D 1910 1.5 : 9.5
12 Capablanca,J - Lasker,E 1921 5 : 9
13 Alekhine,A - Capablanca,J 1927 15,5 : 18,5
14 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1929 9,5 : 15,5
15 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1934 10,5 : 15,5
16 Euwe,M - Alekhine,A 1935 14,5 : 15,5
17 Alekhine,A - Euwe,M 1937 9,5 : 15,5
18 Match-Turnier 1948  
19 Botvinnik,M - Bronstein,D 1951 12 : 12
20 Botvinnik,M - Smyslov,V 1954 12 : 12
21 Smyslov,V - Botvinnik,M 1957 9,5 : 12,5
22 Botvinnik,M - Smyslov,V 1958 10,5 : 12,5
23 Tal,M - Botvinnik,M 1960 8,5 : 12,5
24 Botvinnik,M - Tal,M 1961 11 : 13
25 Petrosian,T - Botvinnik,M 1963 9,5 : 12,5
26 Petrosian,T - Spassky,B 1966 11,5 : 12,5
27 Spassky,B - Petrosian,T 1969 10,5 : 12,5
28 Fischer,R - Spassky,B 1972 8,5 : 12,5
29 Karpov,A - Kortschnoj,V 1978 15,5 : 16,5
30 Karpov,A - Kortschnoj,V 1981 7 : 11
31 Karpov,A - Kasparov,G 1984 23 : 25
32 Kasparov,G - Karpov,A 1985 11 : 13
33 Kasparov,G - Karpov,A 1986 11,5 : 12,5
34 Kasparov,G - Karpov,A 1987 12 : 12
35 Kasparov,G - Karpov,A 1990 11,5 : 12,5
36 Kramnik,V - Kasparov,G 2000 6,5 : 8,5
37 Anand,V - Kramnik,V 2008 4,5 : 6,5
38 Anand,V - Topalov,V 2010 5,5 - 6,5
39 Anand,V - Gelfand,B 2012 7,5 - 8,5
40 carlsen,M - Anand,V 2013 3,5 - 6,5


« قهرمانان ورزش شطرنج جهان »
تصویر نام
کشور
عنوان قهرمانی
سال های قهرمانی

ویلهلم اشتاینیتس

اتریش اولین
1886-1894

امانوئل لاسکر آلمان دومین
1894-1921

خوزه رائول کاپابلانکا کوبا سومین
1921-1927

الکساندر آلخین روسیه چهارمین
1927-1935
1937-1946

ماکس ایوه هلند پنجمین
1935-1937

میخائیل باتوینیک روسیه ششمین
1948-1957
1958-1960
1961-1963

واسیلی اسمیسلوف روسیه هفتمین
1957-1958

میخائیل تال لتونی هشتمین
1960-1961

تیگران پتروسیان ارمنستان نهمین
1963-1969

بوریس اسپاسکی روسیه دهمین
1969-1972

بابی فیشر آمریکا یازدهمین
1972-1975

آناتولی کارپف روسیه دوازدهمین
1975-1985

گری کاسپاروف روسیه
سیزدهمین
1985-2000

ولادیمیر کرامنیک روسیه چهاردهمین
2000-2008

ویسواناتان آناند هند پانزدهمین
2008-2013


مگنوس کارلسن نروژ شانزدهمین
?  - 2013
؟
----------؟----------
؟
؟
--------؟--------
www.hamadanchess.ir
 

{ امانت دار باشیم ! استفاده از مطالب و تصاویر فقط با ذکر منبع بلامانع است }

www.hamadanchess.ir
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر