آئين نامه شرح وظايف هيأت های ورزشی استان های كشور

پایگاه همدان شطرنج

 

« تعريف هیئت »

 

هئیت ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشته های ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و بالابردن سطح مهارتهای ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط ایجاد می گردد .

 

هیئت ، نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان می باشد که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت مینماید .

 

« وظایف هیئت »

 

1- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق به کار گیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها .

 

2- برگزار کلاسهای آموزشی، توجیهی و نکمیلی در ردهای مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان .

 

3- برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون وبا هماهنگی اداره تربیت بدنی استان .

 

4- انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات .

 

5- اجرای مقرارت و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیتهای هیئت های شهرستانها، شهرها و بخش های مستقل تابعه .

 

6- اعزام داوران و مربیان استان به کلاسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .

 

7- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات .

 

8- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند .

 

9- تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستانها، شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .

 

10- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون .

 

11- کمک مالی، فنی، پشتیبانی و  تجهیزاتی به هیئت های شهرستانها و بخشهای تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .

 

12- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوط و اداره کل تربیت بدنی استان .

 

منبع : وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ايران

 

www.hamadanchess.ir
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر