جامعه فهيم شطرنج ايران به خدمتگزار راستين خود وفادار ماند ...

پایگاه همدان شطرنج

پايگاه  همدان شطرنج

انتخاب مجدد مهندس محمدجعفر كامبوزيا به رياست فدراسيون شطرنج كشور

كه شايسته ترين انتخاب ها و نشان محرز اعتماد عمومی جامعه بزرگ شطرنج ايران

به خدمتگزار راستين خويش بوده است را به تلاشگران عرصه انديشه ، شادباش گفته

و

بدينوسيله به هر شطرنج دوستی كه واقعاً هدفش پيشرفت ورزش شطرنج ايران است

اعلام میدارد

كه رقابت های انتخاباتی روز گذشته به پايان رسيد و از اين لحظه به بعد هرگونه صحبتی

كه حاوی مضمونی شبهه آميز و يا بازگشت به جريانات غيراخلاقی قبل از انتخابات باشد

از سوی هر فرد ، گروه و يا سايتی هم كه باشد ؛ مسلماً خيانت به شطرنج كشور است

و

لذا هم اينک وظيفه يكايک ما مدعيان عاشق شطرنج است

كه ضمن پاسداشت زحمات همه بزرگان در كل ادوار تاريخ ورزش شطرنج اين مرز و بوم

و همچنين كنار گذاشتن تسويه حساب های شخصی و منفعت طلبی های منفی فردی

در پناه حق ، تفكر ، همدلی ، اعتماد ، اتحاد ، رعايت اخلاق ، احترام متقابل به يكديگر

و كار گروهی همسو ، برای ساختن فردايی بهتر برای ورزش شطرنج ايران عزيزمان

دست در دست هم با همه توانمان بكوشيم

Blog Skin

گزارش تصويری مجمع انتخاباتی فدراسيون شطرنج ايران

اطلاعيه پايگاه همدان شطرنج در مورد انتخابات فدراسيون شطرنج
 

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر