آئين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی کشور

پایگاه همدان شطرنج

آئين‌نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی ایران

( سال 1393 )

پسران 8 - 10 و 12 سال

( 11 لغایت 17 اسفند - گيلان )

1-     مسابقات از روز دو‌شنبه مورخ 93/12/11 در رشت و به ميزبانی هيئت شطرنج استان گیلان برگزار خواهد شد.

2-     مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-     مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-     زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-     رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه باهم بازی کرده باشند)

ب: تعداد برد بیشتر (بازی انجام نشده محاسبه می‌شود)

ج: بوخ هولتز قطع شده 1

د: بوخ هولتز قطع شده 2

ﻫ : بوخ هولتز

6-     حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-     سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی، با پرداخت هزینه، همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی می‌باشد. در ضمن خوابگاه مهمانسرای المپیک به ازای هر شب 300/000 ریال جهت استفاده شرکت کنندگان مهیا می‌باشد.

8-     ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-     ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان                  400/000 ريال

ب: غير سهميه                            600/000 ريال

10- مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11-اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر کمیته فنی صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 93/12/6 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13- دارا بودن شناسه عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در  مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت معتبر باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

14-بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير مي‌باشد:

رده سنی زیر 8 سال                    متولدین 85/10/11 به بعد

رده سنی زير 10 سال                   متولدين 83/10/11 به بعد

رده سنی زير 12 سال                   متولدين 81/10/11 به بعد

« جدول برنامه مسابقات »

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

93/12/11

دوشنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

93/12/12

سه‌شنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

93/12/13

چهارشنبه

----

دور چهارم ساعت 17

93/12/14

پنج‌شنبه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

93/12/15

جمعه

-----

دور هفتم ساعت 17

93/12/16

شنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

93/12/17

یکشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

آدرس محل اسکان: رشت، منظریه، روبه‌روی دانشگاه علوم پزشکی، مهمانسرای هتل المپیک

مکان  مسابقات: رشت، گلسار، مجموعه ورزشی یادگار امام، هیئت شطرنج استان گیلان

تلفکس هیئت شطرنج استان:    37223050-013

دبیر هیئت،آقای حمیدرضا جدیدی:        09119329725

رئیس هیئت، آقای کیومرث بیات: 09113340137

پسران 14 - 16 و 18 سال

( 11 لغایت 17 اسفند - بوشهر )

1-   مسابقات از روز دوشنبه مورخ 93/12/11 در بوشهر و به ميزبانی هيئت شطرنج استان بوشهر برگزار خواهد شد.

2-   مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-   مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-   زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-   رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه باهم بازی کرده باشند)

ب: تعداد برد بیشتر (بازی انجام نشده محاسبه می‌شود)

ج: بوخ هولتز قطع شده 1

د: بوخ هولتز قطع شده 2

ﻫ : بوخ هولتز

6-   حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-   سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی، با پرداخت هزینه، همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی می‌باشد. در ضمن اطاق‌های 8 تخته از قرار هر شب 250/000 ریال و اطاق‌های 3 و 4 تخته از قرار هر شب 900/000 ریال جهت استفاده شرکت کنندگان مهیا می‌باشد.

 

 

8-   ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-   ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان           400/000 ريال

ب: غير سهميه                     600/000 ريال

10-  مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

 

11- اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر کمیته فنی صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 93/12/6 اسامی بازیکنان به همراه فیش ورودیه واریزی به حساب جام بانک ملت به شماره 86323647 به نام هیئت شطرنج استان بوشهر را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13-     دارا بودن شناسه عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در  مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت معتبر باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

14-                        بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير مي‌باشد:

رده سنی زیر 14 سال           متولدین 79/10/11 به بعد

رده سنی زير 16 سال           متولدين 77/10/11 به بعد

رده سنی زير 18 سال           متولدين 75/10/11 به بعد

« جدول برنامه مسابقات »

 

 

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

93/12/11

دوشنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

93/12/12

سه‌شنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

93/12/13

چهارشنبه

----

دور چهارم ساعت 17

93/12/14

پنج‌شنبه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

93/12/15

جمعه

-----

دور هفتم ساعت 17

93/12/16

شنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

93/12/17

یکشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

آدرس محل اسکان: بوشهر، خیابان ورزش، جنب اداره کل ورزش و جوانان استان، هتل ورزش

مکان  مسابقات: بوشهر، خیابان ورزش، جنب استادیوم شهید بهشتی، سالن فجر

فکس هیئت شطرنج استان:    33341630-077

تلفن هیئت شطرنج استان:     33341629-077

رئیس هیئت، آقای سیدایمان بکاء: 09177743539

آقای فراز هاشمی:                  09177728934

آقای سامان آرمند:                   09177727616

آقای مصیب بوستانی:            09380673806

 

دختران 8 - 10 و 12 سال

( 11 لغایت 17 اسفند - مازندران )

1-    مسابقات از روز دو‌شنبه مورخ 93/12/11 در قائم‌شهر و به ميزبانی هيئت شطرنج استان مازندران برگزار خواهد شد.

2-    مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-    مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-    زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-    رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه باهم بازی کرده باشند)

ب: تعداد برد بیشتر (بازی انجام نشده محاسبه می‌شود)

ج: بوخ هولتز قطع شده 1

د: بوخ هولتز قطع شده 2

ﻫ : بوخ هولتز

6-     حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-    سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر خانم بعنوان سرپرست یا مربی، با پرداخت هزینه، همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی میباشد. در ضمن هتل نوید، هتل مازرون و هتل میلاد جهت استفاده شرکت کنندگان با شرایط ویژه مهیا می‌باشد.

8-    ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-    ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان              400/000 ريال

ب: غير سهميه                      600/000 ريال

10-    مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11-   اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر کمیته فنی صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 93/12/6 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13- دارا بودن شناسه عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت معتبر باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

14-  بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير ميباشد:

رده سنی زیر 8 سال               متولدین 85/10/11 به بعد

رده سنی زير 10 سال              متولدين 83/10/11 به بعد

رده سنی زير 12 سال              متولدين 81/10/11 به بعد

« جدول برنامه مسابقات »

 

 

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

93/12/11

دوشنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

93/12/12

سه‌شنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

93/12/13

چهارشنبه

----

دور چهارم ساعت 17

93/12/14

پنج‌شنبه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

93/12/15

جمعه

-----

دور هفتم ساعت 17

93/12/16

شنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

93/12/17

یکشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

آدرس محل اسکان:

هتل آپارتمان میلاد (دو ستاره): قائم‌شهر - روبروی دانشگاه آزاد

هتل مازرون (سه ستاره): قائم‌شهر - میدان امام جنب مسجد رسول (ص)

هتل نوید (چهار ستاره): کیلومتر 5 جاده قائم‌شهر - ساری

مکان  مسابقات: قائم‌شهر، خیابان تهران، سالن تختی، هیئت شطرنج قائم‌شهر

تلفکس هیئت شطرنج استان:       42203215-011

آقای ابراهیمی:   09111244751

آقای ولی‌زاده:    09113269081 - شماره تلفن‌های: 85 و 33353080-011

 

دختران 14 - 16 و 18 سال

( 11 لغایت 17 اسفند - قزوين )

1-   مسابقات از روز دوشنبه مورخ 93/12/11 در قزوین و به ميزبانی هيئت شطرنج استان قزوین برگزار خواهد شد.

2-   مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.

3-   مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.

4-   زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

5-   رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آن‌ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه باهم بازی کرده باشند)

ب: تعداد برد بیشتر (بازی انجام نشده محاسبه می‌شود)

ج: بوخ هولتز قطع شده 1

د: بوخ هولتز قطع شده 2

ﻫ : بوخ هولتز

6-   حکم، کاپ و مدال نفرات به نفرات اول تا سوم براساس بند 5 اهداء خواهد شد.

7-   سهميه هر استان در هر رده يک نفر مي‌باشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مي‌نمايد. بديهی است ساير هزينه‌ها به عهده هيئت شطرنج استان شرکت کننده مي‌باشد. حضور یک نفر خانم بعنوان سرپرست یا مربی، با پرداخت هزینه، همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی می‌باشد. در ضمن اطاق‌های 8 و 10 تخته از قرار هر شب 150/000 ریال و نیم سوئیت‌های 3 نفره و چهار تخته 900/000 ریال و سوئیت‌های 4 نفره از قرار هر شب 1/300/000 ريال جهت استفاده شرکت کنندگان مهیا می‌باشد. لازم به ذکر است قیمت سوئیت‌ها با صبحانه می‌باشد.

8-   ساير علاقمندان مي‌توانند با هزينه شخصی در اين مسابقات شرکت نمايند. لازم به ذکر است داشتن معرفی نامه از هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می‌باشد و به معرفی‌نامه‌های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی‌شود.

9-   ميزان وروديه برای همه رده‌ها به شرح زير است:

الف: سهميه هر استان           400/000 ريال

ب: غير سهميه                     600/000 ريال

10-  مسابقات در يک مرحله برگزار می‌شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی‌گردد.

11- اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی، طبق آیین‌نامه مربوطه و با نظر کمیته فنی صورت خواهد گرفت.

12- کلیه هیئت‌های سراسر کشور موظفند تا تاریخ 93/12/6 اسامی بازیکنان به همراه فیش واریزی ورودیه را به هیئت برگزارکننده ارسال نمایند. بدیهی است هیئت برگزارکننده از پذیرش بازیکنان پس از تاریخ مشخص‌شده معذور می‌باشد.

13-                       دارا بودن شناسه عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در  مسابقات الزامی می‌باشد و از ثبت‌نام نفراتی که فاقد شماره عضویت معتبر باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

14-                        بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جامع، وروديه، بیمه ورزشی، کارت ملی، یک قطعه عکس و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند. شرايط سنی بازيکنان به شرح زير مي‌باشد:

رده سنی زیر 14 سال           متولدین 79/10/11 به بعد

رده سنی زير 16 سال           متولدين 77/10/11 به بعد

رده سنی زير 18 سال           متولدين 75/10/11 به بعد

« جدول برنامه مسابقات »

تاریخ

روز

صبح

بعدازظهر

93/12/11

دوشنبه

ورود بازیکنان

دور اول ساعت 17

93/12/12

سه‌شنبه

دور دوم ساعت 9

دور سوم ساعت 17

93/12/13

چهارشنبه

----

دور چهارم ساعت 17

93/12/14

پنج‌شنبه

دور پنجم ساعت 9

دور ششم ساعت 17

93/12/15

جمعه

-----

دور هفتم ساعت 17

93/12/16

شنبه

-----

دور هشتم ساعت 17

93/12/17

یکشنبه

دور نهم (اختتامیه)

خروج تیم‌ها

آدرس محل اسکان: قزوین، مینودر، شهرک مینودر، هتل ورزش

آدرس محل برگزاری: قزوین، انتهای بلوار نوروزیان، مجموعه ورزشی 1500 نفری سردار آزادگان

فکس هیئت شطرنج استان:    33338608 -028 و 33686011-028

تلفن هیئت شطرنج استان: 33674000-028

خانم اکبری:          09126810569

خانم کاکاوند (مسئول اسکان):         09126827971

آقای علیرضا قورچی بیگی (مسئول ثبت نام):     09125810661

 

 

منبع : سايت رسمی فدراسيون شطرنج جمهوری اسلامی ايران

 

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر