بزرگترين مسابقه شطرنج سال استان همدان در پايتخت سفال ايران

پایگاه همدان شطرنج

جام شطرنج  همه از يك خانواده ايم

از طرف پايگاه خبـري تخصصي همـدان شطـرنج

به همه شركت كنندگان لوح يادبود اهداء خواهد شد

( سـي جايزه براي بازيكنان برتر و ميهمانان استان هاي همجوار )

( شرکت کنندگان در مسابقات به صرف ناهار پذیرایی خواهند شد )

( اعلام آمادگي بازيكنان استان هاي همجوار جهت حضور در مسابقات )

( ظرفيت محدود است ! تعداد ثبت نام كنندگان از مرز 120 نفر گذشت )

آئین نامه پنجمين دوره مسابقات شطرنج سريع

قهرمانی شهرستان های استان همدان

( 22 اسفند ماه 1393 - لالجين )

 

هیأت شطرنج لالجین در نظر دارد پنجمین دوره مسابقات شطرنج سریع قهرمانی شهرستان های استان همدان را با شرایط ذیل در تاریخ  22 اسفند ماه در شهر لالجین برگزار نماید :

 

1 -  مسابقات روز جمعه ( 22 / 12 / 93 ) رأس ساعت 9 صبح ، به میزبانی هیأت شطرنج لالجین آغاز خواهد شد .

 

2 - کلیه شرکت کنندگان موظفند 30 دقیقه قبل از شروع دور اول مسابقات در محل بازی ها حاضر باشند .

 

3 - قوانین و مقررات فدراسیون جهانی شطرنج ( بخش بازی های سریع ) در مسابقات اعمال می گردد .


4 - مسابقات به صورت انفرادی در 9 دور به روش سوئیسی و با استفاده از نرم افزار قرعه کشی سوئیس منیجر برگزار خواهد شد .


5 - زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از 20 دقیقه برای کل بازی به علاوه 5 ثانیه پاداش به ازاء انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی .

 

6 -رده بندی نهايی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند ؛ برای تعیین رتبه و جایزه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب الویت استفاده خواهد شد :

الف) بوخ هولزقطع شده 1

ب) بوخ هولزقطع شده 2

ج) بوخ هولزمتوسط 1

د) بوخ هولزمتوسط 2 

ه) مجموع بوخ هولز

 

7 - به هر بازیکن فقط یک حكم و يک جایزه تعلق خواهد گرفت .

( در صورت كسب عنوان توسط يک بازيكن در چند بخش مختلف ، فقط حكم و جايزه بالاتر به ايشان تعلق خواهد گرفت و بديهی است كه نفرات بعدی در بخش های ديگر به عنوان نفر برتر آن بخش ها محسوب و معرفی خواهند شد . )


8 - به نفرات برتر مسابقات ، حکم قهرمانی و جوایزی ريالی ( بصورت نقدی و غیرنقدی ) بشرح ذیل اهداء خواهد شد :

عنوان جايزه
پرداخت شرايط تعلق گرفتن جوايز
قهرمان مسابقات 1.250.000 نقدی -
نایب قهرمان 1.000.000 نقدی -
مقام سوم 750.000 نقدی -
مقام چهارم 600.000 نقدی -
مقام پنجم 500.000 نقدی -
مقام ششم 400.000 نقدی -
رتبه برتر بانوان 300.000 نقدی -
برترين بازیکن شهرستانی
300.000 نقدی -
رتبه برتر رده سنی زير 10 سال
300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر رده سنی زير 14 سال 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر رده سنی بالای 50 سال 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر بازیکنان استان قزوین 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر بازیکنان استان زنجان 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر بازیکنان استان مرکزی 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر بازیکنان استان لرستان 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر بازیکنان استان کردستان 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده
رتبه برتر بازیکنان استان کرمانشاه 300.000 غير نقدی حضور حداقل 10 شركت كننده


تبصره يک : فقط بازيكنانی كه قبل از آغاز مسابقات ، اصل شناسنامه يا كارت ملی
خود را به مسئولين مربوطه مستقر در محل مسابقات ارائه نموده و تائيديه دريافت كرده باشند ؛ جهت اخذ جايزه در جدول فوق ( بخش رده های سنی زیر 10 و 14 سال و پیشکسوتان بالای 50 سال ) در نظر گرفته خواهند شد .

 

تبصره دو : فقط بازيكنانی كه قبل از آغاز مسابقات ، محل سكونت خود را به مسئولين مربوطه مستقر در محل مسابقات اعلام نموده و تائيديه دريافت كرده باشند ؛ جهت اخذ جايزه در جدول فوق ( بخش بازيكنان برتر استان های : قزوين ، زنجان ، مركزی ، لرستان ، كردستان و كرمانشاه ) در نظر گرفته خواهند شد .

 

تبصره سه : در صورت هم امتياز شدن آقايان و بانوان ( بخش رده های سنی زیر 10 و 14 سال و پیشکسوتان بالای 50 سال ) بدون توجه به امتياز شكنی بازيكنان هم امتياز ، حكم و جايزه مربوطه به شركت كننده برتر بانو اهداء خواهد شد .

 

تبصره چهار : در بخش رده های سنی زیر 10 و 14 سال ، پیشکسوتان بالای 50 سال و همچنين بازيكنان برتر استان های : قزوين ، زنجان ، مركزی ، لرستان ، كردستان و كرمانشاه به شرطی كه تعداد شركت كنندگان آن بخش ها به حد نصاب حداقل 10 نفر برسد ؛ جايزه تعلق خواهد گرفت .


تبصره پنج : به روسای هيأت شطرنج استان های شركت كننده و شهرستان های تابعه استان همدان كه حداقل 10 بازيكن خود را به مسابقات اعزام نموده باشند ، از طرف هيأت شطرنج لالجين لوح تقدير اهداء خواهد شد و همچنين در صورت مهيا بودن شرايط برای برگزار كننده ، مساعدت هايی با بازيكنان آنان جهت تسهيل در رفت و آمدشان صورت خواهد پذيرفت .

 

9 - برنامه زمان بندی مسابقات برای 9 دور بشرح ذیل می باشد :

موضوع برگزاری ساعت برگزاری
زمان اخذ تائيديه نهايی ثبت نام
08:00 لغايت 08:30
اعلام و تصحيح قرعه كشی مسابقات
08:30 لغايت 08:45

مراسم افتتاحيه و توضيحات سرداور

08:45 لغايت 09:00
اهداء اولين جايزه تشويقی و برگزاری دور اول
09:00 لغايت 10:00
اهداء دومين جايزه تشويقی و برگزاری دور دوم 10:00 لغايت 11:00
اهداء سومين جايزه تشويقی و برگزاری دور سوم 11:00 لغايت 12:00
اهداء چهارمين جايزه تشويقی و برگزاری دور چهارم 12:00 لغايت 13:00
طرح سوال پايگاه همدان شطرنج و صرف ناهار
13:00 لغايت 14:00
اهداء پنجمين جايزه تشويقی و برگزاری دور پنجم 14:00 لغايت 15:00
اهداء ششمين جايزه تشويقی و برگزاری دور ششم 15:00 لغايت 16:00
اهداء هفتمين جايزه تشويقی و برگزاری دور هفتم 16:00 لغايت 17:00
اهداء هشتمين جايزه تشويقی و برگزاری دور هشتم 17:00 لغايت 18:00
اهداء نهمين جايزه تشويقی و برگزاری دور نهم 18:00 لغايت 19:00
مراسم اختتاميه و انجام قرعه كشی بين حاضرين
19:00 لغايت 20:00

 

10  - سرداور مسابقات اجازه دارد كه با توجه به تعداد شركت كنندگان و يا وقوع هر موضوع مرتبط پيش بينی نشده ای ، روش قرعه كشی مسابقات و يا تعداد دور مسابقات و يا زمان بازی ها را تغيير دهد .

 

11 - به دلیل محدوديت زمانی برگزاری بازی ها ، تصمیم سرداور مسابقات رأی نهایی محسوب شده و برای اين دوره از رقابت ها هیئت ژوری تعيين و تشكيل نخواهد شد .

 

12 -  ورودیه مسابقات بشرح ذیل می باشد :

-         بازیکنان شهرستان همدان :                                               200.000  ریال

-         بازیکنان سایر شهرستان های استان همدان :                     150.000  ریال

توجه : خانواده های گرامی که قصد حضور در مراسم صرف ناهار در كنار فرزندان عزيزشان را دارند ، می توانند با پرداخت مبلغ 80.000 ريال اضافه به ازای هر نفر در هنگام ثبت نام فرزندانشان  ، در این مراسم بصورت خانوادگی شركت داشته باشند .

 

13 - روسای محترم هیأت های شطرنج شهرستان های استان همدان حداکثر تا روز پنجشنبه ( 21 / 12 / 93 ) می بایست نسبت به اعلام و ارسال اسامی بازیکنان خود به مسئول هیأت شطرنج لالجین ( مهرداد ربیعی ) به یکی از روش های ذیل اقدام نمایند :

-         ارسال اسامی بازیکنان از طریق اعلام تلفنی :          09189121334

-         ارسال اسامی بازیکنان از طریق فکس :          34383237 -  ( 081 )

 

14 - جدول مسابقات راس ساعت 08:30 صبح روز جمعه ( 22 / 12 / 93 ) بسته خواهد شد و به هيچوجه ثبت نام جديدی قبل از شروع دور اول مسابقات انجام نخواهد شد و متقاضيان جديد از دور دوم و با يک دور باخت وارد جدول رقابت ها خواهند شد .

 

15 - محل برگزاری مسابقات : هیأت شطرنج لالجین ؛ واقع در خیابان مهدیه ، کوچه شهید شیرینی ، جنب دبستان رضوان ، دبستان شهید کاشانی می باشد .


16 - اهداء جوايز ويژه مسابقات توسط پايگاه خبری تخصصی همدان شطرنج :

« جايزه ويژه مسابقات »

يک جلد كتاب نفيس شطرنج

برای پاسخ دهندگان به سوال طرح شده

از طرف پايگاه خبری تخصصی همدان شطرنج

به قيد قرعه كه شرط تعلق جايزه حضور در مراسم اختتاميه است


« جوايز تشويقی مسابقات »

از سوی هيأت شطرنج لالجين

يک هديه در ابتدای آغاز هر دور از نــه دور رقابت ها

بنابر پيشنهاد پايگاه خبری تخصصی همدان شطرنج

برای شركت كنندگان در مسابقات كه در سال جاری

در راستـای پيشرفت ورزش شطـرنج استان همـدان

حركت های موثری انجام داده اند ؛ اهداء خواهد شد


« جوايز تشويقی مراسم اختتاميه »

از سوی هيأت شطرنج لالجين

به قيد قرعه به سه نفر از حاضرين در مراسم اختتاميه

هدايايی اهداء خواهد شد

 

« لوح يادبود پايگاه خبری تخصصی همدان شطرنج »

از طرف پايگـــــاه خبری تخصصی همدان شطرنج

به نشان سپاس حضور ارزشمند شركت كنندگان

به همه بازيكنان لوح يادبودی اهداء خواهد شد


سایت هیأت شطرنج لالجین

 

فيلم منتخب پايگاه همدان شطرنج

از دوره های برگزار شده قبلی مسابقات

 

تصاوير منتخب پايگاه همدان شطرنج

از دوره های برگزار شده قبلی مسابقات

از همه شطرنج دوستان گرامی تقاضا می شود كه نهايتاً تا روز پنجشنبه (93/12/21) نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند تا برگزاركنندگان مسابقات بتوانند با برنامه ريزی شايسته تری در خدمت عزيزان شركت كننده در اين رويداد بزرگ باشند .

منتظر حضور سبز تلاشگران عرصه انديشه در شهر زيباي لالجين هستيم

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر