پيام پايگاه همدان شطرنج به آينده سازان شطرنج استان همدان

پایگاه همدان شطرنج

« به نام خدا »

با سلام و عرض خداقوت ؛

آينده سازان ورزش شطرنج استان همدان از تلاش های ارزشمند يكايک شما عزيزان ، مربيان ارجمندتان و خانواده های گراميتان در مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی كشور قدردانی نموده و همچنين كسب مقام سوم رده سنی زير 12 سال دختران ايران را به سركارخانم نشميل كلوندی ، خانواده محترم ايشان و مربی گراميش جناب آقای حميدرضا صداقت خواه شادباش گفته و از اقدامات شايسته هيأت شطرنج و استاد بزرگ با اخلاق شطرنج كشورمان احسان قائم مقامی بابت اقدامات مقدماتی در تصحيح روند آموزشی شطرنج در استان همدان و افزايش اعتماد به نفس بازيكنان رده های سنی تشكر می نمايم .

ضمناً وظيفه خود ميدانم از شطرنج بازان توانمند و رو به رشد رده های سنی 14 - 16 و 18 سال پسران بابت آنكه نتوانستيم در راستای وظايف مان ، حداقل در سطح دادن مشاوره به آنان كه اولويت حضورشان در سه مسابقه جام خزر ، دهه فجر و رده های سنی كداميک می باشد ؛ به نوبه ی خودم از اين عزيزان صميمانه عذرخواهی نمايم .

همچنين اميد است كه هيأت محترم شطرنج استان همدان با توجه به ضعف های آشكاری كه از ساليان دور تا به امروز ، در روند تصميم گيری بويژه در بخش آموزش داشته و همچنان نيز دارد و متاسفانه با توجه به نتايج كسب شده در اين رقابت ها ، يكبار ديگر نيز همچون ساليان گذشته بر آن صحه گذاشته شد ؛ با برنامه ريزی بلند مدت و صحيح تر ، بهبود روش های اتخاذی در يكسال گذشته ، درک بهتر توقعات بحق خانواده های بزرگوار شطرنج آموزان ، توجه بيشتر به پيشنهادهای شطرنج دوستان ، واكنش منطقی تر در برابر انتقادهای وارده و ... در راستای وظايف ذاتی خويش كه همانا پيشرفت كمی و كيفی شطرنج استان همدان در همه ابعاد اين رشته ورزشی خاص است ؛ حركت نمايد كه در اينصورت در ادامه مسير دشوار پيش رو ، يقيناً از حمايت های ارزشمند اعضای خانواده شطرنج استان همدان ، از جمله : شطرنج دوستان ، خانواده های گرامی شطرنج آموزان ، پايگاه همدان شطرنج و ... بهره مند خواهد شد .

اعضای محترم هيأت شطرنج استان همدان ، حتماً می دانند كه پتانسيل های بسياری در خانواده ورزش شطرنج استان همدان وجود دارند كه می توانند در سايه تصميمات درست ، بموقع و صادقانه اين عزيزان به فعليت برسند ؛ لذا انتظار عمومی است كه از جرقه زده شده ای به نام نشميل كلوندی با استفاده از فرصت گرانبهايی كه جايگاهی كه همچون مسئولين اسبق چند صباحی در آن قرار گرفته اند ! به آنان می دهد ؛ از خاموش شدن اين اتفاق اميدوار كننده در تندبادهای ندانم كاری ها ، غرور ورزی ها ، غرض ورزی ها و ... جلوگيری كرده و از آن برای روشن نمودن موتور ورزش شطرنج استان همدان كه همواره بر آن تاكيد داشته اند ؛ استفاده نمايند كه همچون هميشه ، همه ما نيز در كنار تصميمات سازنده و اقدامات شايسته هيأت شطرنج مان خواهيم بود.

« روزهايی بهتر برای ورزش شطرنج استان همدان ، وظيفه و حق همه ماست »

خدمتگزار كوچک خانواده بزرگ شطرنج ايران در پايگاه همدان شطرنج

مهدی سليم
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر