پیام نوروزی ركورددار قهرمانی شطرنج ايران و سيمولتانه جهان

پایگاه همدان شطرنج


بازديدار سرآغاز سالِ ، گرم روشنايی بخشِ ، مهربان زمين را با آرزوی فزونی سبزی ، پاكی و عشق كه داشته و زيبنده پرچم پرافتخار ايران است ، به مردمانی كه ميراث داران پديدآورندگان تمدن بشری و آيين مهربانی هستند ، شادباش می گويم . اميد آن كه ، سفره پر از بركت نوروز ، يادمانی برای با هم بودنی ، برای هم بودن باشد ، تا بتوانيم با هم در صلحی جهانی ، برای هم بودنی بی بديل را پديد آوريم .

سرور و خوشبختی هماره وجودتان باد

« احسان قائم مقامی »

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر