پايان مسابقات شطرنج بین المللی ایروفلوت ( روسیه - 2015 )

پایگاه همدان شطرنج

« استاد بزرگ "یان نپومنیشی" با درجه بين المللی 2714 از روسيه قهرمان شد »

سایت رسمی مسابقات

رده بندی نهايی جدول A

رده بندی نهايی جدول B

رده بندی نهايی جدول C

Blog Skin

مشاهده عملكرد شطرنج بازان ایرانی حاضر در مسابقات

استاد بزرگ پویا ایدنی با کسب 5.5 امتیاز در جدول A مسابقات ، چهاردهم شد و 24 واحد به درجه بین المللی اش افزود .

استاد فیده شاهین لرپری زنگنه با کسب 5 امتیاز در جدول B مسابقات ، بيست و يكم شد و علاوه بر كسب نورم استاد بین المللی ، 44 واحد نيز به درجه بین المللی خود افزود .

استاد فیده بانوان درسا درخشانی ( 2167 ) با کسب 3.5 امتیاز در جدول B مسابقات ، شصت و چهارم شد و علاوه بر كسب نورم استاد بین المللی بانوان ،  46 واحد نيز به درجه بین المللی خود افزود .

« جدول A »

استاد بزرگ پويا ايدنی

استاد فيده محمدامين طباطبايی

احمد عسگری زاده

« جدول B »

استاد فيده شاهين لرپری زنگنه

استاد فيده بانوان درسا درخشانی

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر