روز مادر بر این فرشتگان خدا بر روی زمین مبارک باد

پایگاه همدان شطرنج

فرشته یک کودک !

 

کودکی که آماده ی تولد بود ، نزد خداوند رفت و از او پرسيد :

می گویند فردا شما مرا به زمین می فرستید ، اما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی چگونه می توانم برای زندگی به آنجا بروم ؟

 

خداوند پاسخ داد :

از میان بسیاری از فرشتگان من یکی را برای تو در نظر گرفته ام ، او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد کرد .

 

اما کودک هنوز مطمئن نبود که می خواهد برود یا نه و به خدا گفت :

اینجا در بهشت من کاری جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من کافی هستند .

 

خداوند لبخند زد و گفت :

فرشته ی تو برایت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد ، تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود .

 

کودک ادامه داد :

من چطور می توانم بفهمم مردم چه می گویند ، وقتی زبان آنها را نمی دانم ؟

 

خداوند او را نوازش کرد و گفت :

فرشته ی تو شیرین ترین و زیباترین واژه هایی را که ممکن است بشنوی ، در گوش تو زمزمه خواهد کرد و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد که چگونه صحبت کنی .

 

کودک با ناراحتی گفت :

وقتی می خواهم با شما صحبت کنم ، چه کنم ؟

 

خداوند برای این سوال هم پاسخی داشت

فرشته ات دستهایت را کنار هم می گذارد و به تو یاد می دهد که چگونه دعا کنی .

 

کودک سرش را برگرداند و پرسید :

شنیده ام در زمین انسانهای بدی هم زندگی می کنند ، چه کسی از من محافظت خواهد کرد ؟

 

خداوند گفت :

فرشته ات از تو محافظت خواهد کرد ، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود .

 

کودک با نگرانی ادامه داد :

اما من همیشه به این دلیل که دیگر نمی توانم شما را ببینم ناراحت خواهم بود .

 

خداوند لبخند زد و گفت

فرشته ات همیشه درباره من با تو صحبت خواهد کرد و به تو راه بازگشت نزد مرا خواهد آموخت ، گرچه من همواره در کنار تو خواهم بود .

 

در آن هنگام بهشت آرام بود ، اما صداهایی از زمین شنیده می شد ، کودک می دانست که باید به زودی سفرش را آغاز کند ، بنابراین به آرامی یک سوال دیگر از خداوند پرسید :

خدایا ! اگر باید همین الان بروم ، لطفا نام فرشته ام را به من بگویید .

 

خداوند شانه های او را نوازش کرد و پاسخ داد :

نام فرشته ات اهمیتی ندارد ، چون به راحتی می توانی او را مادر صدا کنی .

 

مادر

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر