پايان پانزدهمین دوره مسابقات شطرنج آزاد بین المللی تايلند

پایگاه همدان شطرنج

سایت رسمی مسابقات

استاد بزرگ "نايجل شورت" با درجه بين المللی 2678 از انگلستان قهرمان جدول A

رده بندی نهايی جدول A

"پويان دوستكام"و"احسان نيک زبان" هر دو از ايران قهرمان و نايب قهرمان جدول B

کسب نورم IM توسط "شاهین لرپری زنگنه" و نورم WIM توسط "درسا درخشانی"

 رده بندی نهايی جدول B

Blog Skin

مشاهده عملكرد شطرنج بازان ایرانی حاضر در مسابقات

« جدول A »

استاد فيده شاهين لرپری زنگنه

استاد فيده بانوان درسا درخشانی

اميد بشيری نيا

سید شاهین احمدزاده رضوی

« جدول B »

پويان دوستكام

احسان نيک زبان

 

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر