آغاز مسابقات شطرنج آزاد بین المللی نخجوان

پایگاه همدان شطرنج

با حضور 24 شطرنج باز ايرانی !

مسابقات شطرنج آزاد بین المللی نخجوان با حضور 24 شطرنجباز ايرانی ! كه برابر با جمع كل شطرنج بازان ساير كشورهای شركت كننده در اين دوره از رقابت ها !! جزء كشور ميزبان بازی ها ( آذربايجان با 286 بازيكن ) است !!! در سه جدول مختلف آغاز گرديد :

سایت رسمی مسابقات

سایت نتایج جدول A

 سایت نتایج جدول B

سایت نتایج جدول C

tozihat-ax 
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر