تقليد كودكانه؟ نسخه جعلی؟ تقابل نابخردانه؟ يا فقط تشابه اسمی!

پایگاه همدان شطرنج


پایگاه همدان شطرنج

با تقدير و تشكر فراوان از هكران گرامی

كه بالاخره توانستند مسئولين ارشد هيأت شطرنج استان همدان

را به انجام وظيفه ای ديــــــــــرهنگام و نـــــــــاخواسته وا دارند

شما عزیزان را به بازدید از شعبـه دو  www.hamadanchess.ir

به آدرس كاملاً متفاوت www.hamedanchess.ir دعوت می كند

لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر