۱- مسابقات از روز دو شنبه ۱۲ مرداد ۹۴ راس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

 

۲- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می‌باشد.

 

۳- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی ۱۳۹۴ ضروری می‌باشد.

 

۴- مسابقات در ۷ دوربه روش سوئیسی برگزار می‌گردد.

 

۵-  زمان بازي براي هر بازيکن عبارت است از ۹۰دقيقه (۹۰×۲) براي کل بازي با ۳۰ ثانيه وقت اضافي به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

 

۶-  رده‌بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می‌گردد.

الف)بوخ هولز قطع شده۱  ب) بوخ هولز قطع شده ۲  پ) بوخ هولز متوسط ۱  ت) بوخ هولز متوسط ۲  ث) مجموع بوخ هولز

 

۷- مبلغ وروديه برای هر بازيکن۲۵۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره ۱ : مبلغ ورودی برای بازیکنان شهرستانی ۱۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۲ : خوابگاه برای بازیکنان شهرستانی رایگان می باشد.

 

۸– جوائز مسابقات:

عنوان جايزه
مقام اول ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مقام دوم  ۸۰۰/۰۰۰ ریال
مقام سوم ۶۰۰/۰۰۰ ریال

 

۹-جدول زمانبندی مسابقات به شرح زیر می باشد:

روز ۹ صبح ۵ بعد از ظهر
دوشنبه            ۹۴/۵/۱۲ ——— دور اول
سه شنبه         ۹۴/۵/۱۳ دور دوم دور سوم
چهارشنبه         ۹۴/۵/۱۴ ——— دور چهارم
پنج شنبه          ۹۴/۵/۱۵ دور پنجم ———
جمعه               ۹۴/۵/۱۶ دور ششم دور هفتم

 « منبع آيين نامه : سايت متعلق به هيأت شطرنج استان همدان »