جام بين المللی شطرنج ابن سينا در دانشگاه بوعلی سينا

پایگاه همدان شطرنج

بذر كاشته شده ديروز كه امروز به بار نشست ...

با آنكه هرگز هيچ مسئولی در هيأت شطرنج استان همدان پاس نداشت كه اولين جلسه فی ما بين دانشگاه بوعلی سينا و هيأت شطرنج ، بيش از يكسال پيش با پيشنهاد و برنامه ريزی و پيگيری و انجام هماهنگی های لازم از طرف بنده به وقوع پيوست و در همان جلسه نخست نيز بود كه قرار بر آن شد از آن تاريخ به بعد هيأت شطرنج استان همدان با استفاده از نيروی انسانی متخصص و امكانات در اختيارش بصورت رايگان برای اساتيد و دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا كلاس های آموزشی و دوره های مربيگری و داوری برگزار نمايد و متقابلاً دانشگاه بوعلی سينا نيز با استفاده از نيروی متخصص و امكانات در اختيارش در برگزاری فعاليت های بزرگ شطرنجی ، از جمله : اردوهای آموزشی و جام ابن سينا با تامين رايگان سه وعده اصلی غذايی و محل برگزاری مسابقات و اسكان رایگان شركت كنندگان و ... هميار هيأت شطرنج باشد ؛ باز هم وظيفه خويش ميدانم كه از مسئولين هيأت شطرنج استان همدان برای پيگيری بذری كه ديروز دست در دست هم ، همگی باهم كاشتيم ! و امروز ( هر چند خيلی ديـــــــر ؟ ) با همت این عزیزان و ياری خداوند مهربان به بار نشست ؛ بی نهايت سپاسگزاری نمايم .

« مهدی سليم »

منتظر حضور سبز تلاشگران عرصه اندیشه

در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین هستیم

 

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر