مسابقات شطرنج سريع جام دهخدای قزوین با شرايطی استثنايی !

پایگاه همدان شطرنج

ورودیه ، تغذیه ( صبحانه - ناهار - شام ) ، اسکان و ایاب ذهاب در طول مسابقات

تنها 200/000 تومان !!! ( برای بانوان و نوجوانان زیر 14 سال : 150/000 تومان )

اسامی شرکت کنندگان تا این لحظه ...

آئین نامه دومین دوره مسابقات شطرنج سریع جام دهخدا

( 26 لغایت 27 شهریور 1394 - قزوین )

*** ویژه بازیکنان با درجه بین المللی کمتر از 2050 و بازیکنان بدون درجه ***

 

مسابقات از روز پنج شنبه 26 شهریور ماه 1394رأس ساعت 9 صبح در شهر قزوین و به میزبانی هیأت شطرنج استان قزوین آغاز خواهد شد.


شرکت برای تمامی بازیکنان با ریتینگ زیر 2050 و بدون ریتینگ آزاد می باشد.(بازیکنانی که دارای ریتینگ سریع هستند، ریتینگ سریع آن ها مد نظر قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت ریتینگ متعارف آن ها لحاظ خواهد شد.)


مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می باشد.


مسابقات ریتد نمی باشد و جدول نتایج مسابقات به فیده ارسال نخواهد شد.

 

زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از 20 دقیقه برای کل بازی و 5 ثانیه پاداش به ازاء انجام هرحرکت از اولین حرکت بازی.

 

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد.

الف: رویارویی مستقیم

ب: بوخ هولز قطع شده 1

ج: بوخ هولز قطع شده 2

د: مجموع بوخ هولز

 

نحوه برگزاری مسابقات: دومین دوره مسابقات آزاد سریع شطرنج، جام دهخدا در دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار می گردد. در مرحله مقدماتی مسابقات، بازیکنان به صورت مساوی در جداول جداگانه قرار گرفته و در 9 دور به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در پایان مسابقات مرحله مقدماتی، 20% از نفرات برتر هر یک از جداول به همراه نفر برتر قزوین به مرحله فینال صعود خواهند کرد. پس از اتمام مسابقات مرحله مقدماتی، جوایز این مرحله، مطابق با جدول جوایز مسابقات اهدا خواهد شد (توجه: مجموع جوایز مرحله مقدماتی مسابقات 10/000/000 تومان می باشد). مسابقات مرحله فینال نیز طی 7 الی 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد. جوایز مرحله فینال مسابقات نیز با مجموع 20/000/000 تومان در مراسم اختتامیه مسابقات اهدا خواهد شد.

 

نحوه توزیع بازیکنان در جداول مرحله مقدماتی: ابتدا کلیه بازیکنان حاضر در مسابقات به ترتیب ریتینگ بین المللی(سریع و فکری) و نام افراد، مرتب شده و سپس تعداد جداول مرحله مقدماتی با حداکثر ظرفیت 100 بازیکن برای هر یک از جداول و حداکثر 4 جدول در مجموع مشخص می گردد(برای مثال در صورت حضور 320 بازیکن در مسابقات، مرحله مقدماتی در 4 جدول 80 نفره و یا در صورت حضور 270 بازیکن، مسابقات در 3 جدول 90 نفره برگزار خواهد شد). پس از مشخص شدن تعداد جداول مرحله مقدماتی، بازیکنان بر اساس رنکینگ ابتدایی جدول کلی به ترتیب در جداول 2، 3 یا 4 گانه قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب که شماره 1 جدول آغازین، در جدول A، شماره 2 در جدول B، شماره 3 در جدول C و الی آخر. بدین ترتیب تمامی جداول مرحله مقدماتی از سطح کمی و کیفی یکسانی برخوردار خواهد شد.

 

توجه: با توجه به اینکه به نفر برتر رده سنی زیر 10 و 14 سال و نفر برتر بانوان مسابقات، در مرحله مقدماتی جایزه جداگانه ای اهدا می شود، به منظور برقراری رقابت برابر و یکسان میان این افراد، نفرات حاضر در هر یک از این گروه ها در یک جدول قرار خواهند گرفت.

 

توجه: ارائه کارت شناسایی ویژه بازیکنان رده های سنی جهت قرار گرفتن در جدول مربوطه الزامی می باشد.

 

« جوایز مرحله مقدماتی »

نفر اول

4/000/000 ریال

نفر دوم

3/000/000 ریال

نفر سوم

2/500/000 ریال

نفر چهارم

2/000/000 ریال

نفر پنجم

2/000/000 ریال

نفر برتر قزوین

2/000/000 ریال

نفر برتر ریتینگ 1700 - 1800

2/000/000 ریال

نفر برتر ریتینگ 1500 - 1700

2/000/000 ریال

نفر برتر ریتینگ کمتر از 1500 و بدون ریتینگ

2/000/000 ریال

نفر برتر پیشکسوتان ( بالاتر از 50 سال)

2/000/000 ریال

مجموع جوایز هریک از جداول 4گانه مرحله مقدماتی: 2/350/000 تومان

نفر برتر بانوان مرحله مقدماتی: 3/000/000 ریال

نفر برتر رده سنی زیر 10 سال مرحله مقدماتی: 3/000/000ریال

نفر برتر رده سنی زیر 14 سال مرحله مقدماتی: 3/000/000 ریال

مجموع جوایز مرحله مقدماتی: 100/000/000 ریال

به هر بازیکن تنها یک جایزه(جایزه بالاتر) تعلق می گیرد.

 

توجه: ظرفیت برگزاری مسابقات 400 نفر می باشد و بیشترین تعداد جداول مرحله مقدماتی نیز 4 جدول می باشد.

 

« جوایز مرحله پایانی مسابقات »

نفر اول

50/000/000 ریال

نفر دوم

40/000/000 ریال

نفر سوم

30/000/000 ریال

نفر چهارم

20/000/000ریال

نفر پنجم

15/000/000 ریال

نفر ششم

12/500/000 ریال

نفر هفتم

10/000/000 ریال

نفر هشتم

10/000/000 ریال

نفر نهم

7/500/000 ریال

نفر دهم 5/000/000 ریال

مجموع جوایز مرحله نهایی: 200/000/000 ریال

مجموع جوایز مسابقات: 300/000/000ریال

از کلیه جوایز مسابقات، 10% مالیات کسر میگردد.

 

هزینه شرکت در مسابقات:

هزینه ورودیه، تغذیه(صبحانه، ناهار، شام)، اسکان و ایاب ذهاب بازیکنان در طول برگزاری مسابقات: 200/000 تومان

هزینه ورودیه، تغذیه(صبحانه، ناهار، شام)، اسکان و ایاب ذهاب بانوان و بازیکنان رده سنی زیر 14 سال: 150/000 تومان

ورودیه بازیکنان قزوین: 150/000 تومان

 

« جدول برگزاری مسابقات »

 ایام

ساعت 9

ساعت 16

چهارشنبه

25 شهریور

-

ورود بازیکنان

پنج شنبه

26 شهریور

دورهای 1-4

مرحله مقدماتی

دورهای 5-9

مرحله مقدماتی

جمعه

27 شهریور

دورهای 1-5

مرحله فینال

دورهای 5-9

مرحله فینال

توجه: ارائه سرویس ایاب و ذهاب(از محل اسکان تا محل برگزاری)، تامین هتل و تغذیه رایگان بازیکنان به عهده برگزار کننده می باشد. بدیهی است این خدمات به بازیکنان مرحله اول تنها در روز نخست شامل: یک شب اسکان(چهارشنبه شب) در هتل، 3 وعده غذایی (صبحانه، ناهار و شام روز پنج شنبه) بوده و بازیکنانی که به مرحله پایانی راه پیدا می کنند تا پایان مسابقات از ارائه این خدمات بهره مند می گردند.

 

جهت رفاه بازیکنان حاضر در مسابقات، از ساعت 15 روز چهارشنبه 18 شهریور پذیرش صورت گرفته و بازیکنان در هتل استقرار پیدا خواهند کرد.

 

نحوه ثبت نام: بازیکنان علاقه مند به حضور در این مسابقات باید مبلغ 200/000 تومان را به شماره کارت 6037997149735681 بانک ملی به نام سید محسن سودمند و یا شماره کارت بانک ملی 6037991401292366 به نام امین عابدی واریز کرده، سپس شماره فیش واریزی به همراه نام و نام خانوادگی و نام استان خود را به شماره 09193863963 پیامک نمایند. اسامی بازیکنانی که ثبت نام آن ها قطعی شده است، به جدول مسابقات اضافه می گردد و بازیکنان     می توانند در سایت نتایج مسابقات، نام خود را در لیست بازیکنان ثبت نام شده مشاهده نمایند.

 

مهلت ثبت نام تا تاریخ 25 شهریور 1394 بوده و به هیچ عنوان در روز مسابقه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

توجه: با توجه به ضرورت شروع به موقع و راس ساعت مسابقات مرحله مقدماتی در روز پنج شنبه، مهلت ثبت نام تا ساعت 20 چهارشنبه 25 شهریور می باشد. بنابراین از تمامی علاقه مندان به حضور در این مسابقات خواهشمندیم با ثبت نام به موقع، عوامل برگزاری مسابقات را در برگزاری هرچه بهتر این رویداد، یاری رسانند.

 

تلفن تماس: 09193863963 سید محسن سودمند و 09371869448 امین عابدی.

 

آدرس محل اسکان: قزوین، مینودر، هتل ورزش.

 

آدرس محل برگزاری مسابقات: قزوین؛ انتهای خیابان نوروزیان، ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان.

 

توجه: مسابقات مرحله فینال در هتل ورزش(محل اسکان بازیکنان) برگزار خواهد شد.

 

« هیأت شطرنج استان قزوین » 

آيا می دانستيد كه استان قزوين رتبه نخست

استان های كشور در تعداد آثار تاريخی ملی ثبت شده را دارد !؟

آشنايی بيشتر با استان قزوين

 

*** منتظر حضور سبزتان هستیم ***

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر