1- مسابقات از روز پنج شنبه 9 اردیبهشت 95 راس ساعت 17 آغاز خواهد شد.

 

 2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می‌باشد.

 

 3- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی 1395 وعضویت سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران ضروری می‌باشد.

 

 4- مسابقات در 7 یا 9 دوربه روش سوئیسی برگزار می‌گردد.

 

 5- زمان بازی برای هر بازیکن، 90 دقیقه برای کل بازی و 30 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت می باشد.

 

 6- رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می‌گردد:

الف)بوخ هولز قطع شده 1     ب) بوخ هولز قطع شده 2    پ) بوخ هولز متوسط 1    ت) بوخ هولز متوسط 2    ث) مجموع بوخ هولز

 

 7- مبلغ وروديه برای هر بازيکن به شرح زیرمی‌باشد:

الف) شهرستان همدان:                     70/000 تومان

 ب) بانوان و زیر 14 سال:                    50/000  تومان

 ج) سایر شهرستان ها:                      50/000  تومان

 

 8- آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات:

– روز سه شنبه ( 7/ 2 / 95 ) ساعت 20 می باشد.

 

 9- خوابگاه برای بازیکنان شهرستانی رایگان می باشد.

 

10- جوایز مسابقات :

--------------------عنوان--------------------
جایزه ( ریال )

  مقام اول

5/000/000

  مقام دوم

4/000/000

  مقام سوم

3/000/000

مقام چهارم

2/000/000
  مقام پنجم 1/800/000
مقام ششم
1/500/000

مقام اول ریتینگ زیر 1700 و بدون ریتینگ

1/500/000
  مقام اول بانوان
1/200/000
  مقام اول بازیکنان شهرستان 1/200/000


11- جدول زمانبندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

تاریخ ایام ساعت 9 صبح ساعت 5 عصر
95/2/9 پنج شنبه
——— دور اول
95/2/10 جمعه
دور دوم دور سوم
95/2/11 شنبه
——— دور چهارم
95/2/12 یکشنبه
دور پنجم دور ششم
95/2/13 دوشنبه
——— دور هفتم
95/2/14 سه شنبه
دور هشتم دور نهم
95/2/16 پنج شنبه
———

قهرمانی بلیتس استان و اختتامیه

« کمیته مسابقات هیات شطرنج استان همدان »

tozihat-ax