آیین نامه مسابقات شطرنج ریتد قهرمانی استان همدان

 ( همدان 17 لغایت 22 فروردین ماه 1396 )

 

1- مسابقات از روز پنج شنبه 17 فروردین 96 راس ساعت 17 آغاز خواهد شد .

 

2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج ، حاکم بر مسابقات می باشد .

 

3- دارا بودن کد معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج ، الزامی است .

 

4- مسابقات در 7 یا 9 دور به روش سوئیسی برگزار می‌گردد و جدول این مسابقات جهت محاسبه ریتینگ ، به فیده ارسال خواهد شد .

 

5- زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی به اضافه 30 ثانيه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی .

 

6- رده‌بندی بر اساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد . چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند ، برای تعيين رتبه آن ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می گردد :

الف) رویارویی مستقیم

ب) بوخ هولز قطع شده 1

ج) بوخ هولز قطع شده 2

د) بوخ هولز متوسط 1

 

 7- مبلغ وروديه برای هر بازيکن 500/000 ريال می‌باشد .

 

8- جدول زمان­ بندی مسابقات :

ایام تاریخ ساعت 9 صبح ساعت 5 عصر
پنج­شنبه 96/1/17 —— دور اول
جمعه 96/1/18
دور دوم دور سوم
شنبه 96/1/19
—— دور چهارم
یکشنبه 96/1/20 دور پنجم دور ششم
دوشنبه 96/1/21
—— دور هفتم
سه­ شنبه 96/1/22 دور هشتم دور نهم

 

9- مسابقه بلیتس قهرمانی استان همدان در روز پنجشنبه 96/1/24 برگزار می شود . آیین نامه این مسابقات ، به زودی از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد .

 

10- جوایز مسابقات :

عنوان
جایزه
مقام اول 4/000/000 ریال + حکم قهرمانی + مدال
مقام دوم 3/000/000 ریال + حکم قهرمانی + مدال
مقام سوم 2/000/000 ریال + حکم قهرمانی + مدال
مقام چهارم 1/500/000 ریال + حکم قهرمانی
مقام پنجم 1/000/000 ریال + حکم قهرمانی

 

11- هیات ژوری :

پیش از شروع دور اول مسابقات ، برگزار کننده اعضای هیات ژوری را معرفی می نماید . هر گونه اعتراض به رای سرداور تا نیم ساعت پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 500/000 ریال ، اقدام پذیر خواهد بود . بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد ، مبلغ مورد نظر به معترض عودت داده خواهد شد .

 

12- ثبت نام مسابقات :

ثبت نام از ساعت 12 ظهر روز شنبه 96/1/11 تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 96/1/17 و به صورت اینترنتی از طریق سایت هیات شطرنج استان همدان ، به آدرس www.hamedanchess.ir انجام خواهد شد .

 

13- محل برگزاری مسابقات :

همدان ، سی متری سعیدیه ، جنب استادیوم ورزشی ملت ، خانه شطرنج همدان .

تلفن هیأت شطرنج استان همدان :          38244950 - 081

تلفکس هیأت شطرنج استان همدان :      38236400 - 081

 

ثبت نام اینترنتی در مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان