دوره آموزشی داوری درجه یک ورزش شطرنج

پایگاه همدان شطرنج

مدرسین : داوران بین المللی فریدون اسکندری و مقصود گیاهی

زمان برگزاری کلاس ها : 25 لغایت 31 شهریور ماه در تبریز

 

شرایط شرکت در دوره‌های داوری در سال 1392

 

1 - شرایط فردی

1-1) کلیه شرکت‌کنندگان باید دارای کد عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون و کارت بیمه ورزشی معتبر باشند.

1-2) حداقل مدرک تحصیلی جهت شرکت در دوره‌ها دیپلم کامل متوسطه می‌باشد.

1-3) داشتن کارت داوری درجه دو .

1-4)داوطلبان مرد باید دارای کارت پایان خدمت، معافی و یا گواهی اشتغال به تحصیل باشند.

 2 - شرایط دوره

2-1)  طول مدت دوره‌های داوری به شرح ذیل می‌باشد:

        دوره داوری درجه یک : 56 ساعت .

       { 2 جلسه صبح و 2 جلسه بعداز ظهر ؛ جمعاً به مدت 7 روز }

2-2)  فاصله هر یک از دوره‌ها با دوره قبلی حداقل دو سال است.

2-3)  هزینه ی ثبت نام در دوره‌های داوری در سال 1392 به قرار زیر است:

        دوره درجه یک  1/750/000  -  یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 

2-4)  قبول شدگان دوره با مراجعه به سایت سیستم جامع  فدراسیون شطرنج و نسبت به ثبت مدرک داوری و درخواست صدور کارت خود به صورت آنلاین (online) اقدام می‌نمایند.

2-5)  کارت مربوطه پس از تأیید مدرک توسط کمیته مربیان، صادر و با پست پیشتاز به آدرس متقاضی ارسال می‌گردد.

2-6)  هزینه صدور کارت داوری، با احتساب هزینه صدور کارت و هزینه پست پیشتاز :

عنوان

هـزینه (با توجه به مدت اعتبار)

1 ساله

3 ساله

5 ساله

داوری درجه 1

300،000 ريال

750،000 ريال

1،200،000 ريال

داوری درجه 2

250،000 ريال

600،000 ريال

1،000،000 ريال

داوری درجه 3

200،000 ريال

500،000 ريال

800،000 ريال

 

برنامه دوره داوری درجه یک

7 روز ؛ هر روز 4 جلسه دو ساعته

( جمعاً 56 ساعت)

 

روز اول

جلسه 1 و 2

بررسی و تائید شرایط حضور در کلاس شرکت کنندگان، ارائه برنامه آموزشی دوره و پیش آزمون

جلسه 3

1- بررسی پاسخهای داوطلبان و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنان

2- تقسیم بندی شرکت کنندگان به گروههای کاری با توجه به نتایج پیش آزمون و تعداد شرکت کنندگان ( حداقل 3 و حداکثر 6 گروه )

جلسه 4

بحث در مورد برنامه ریزی شغلی و شرایط ارتقای داوران

منبع خارجی بخش B.05   هند بوک

 

روز دوم

جلسه 1

Hand Book

معرفی پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی در آدرس : ( www.fide.com)

چگونگی مراجعه به Hand Bookدر پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی

معرفی اجمالی فصل های  A àF  کتاب و چگونگی استفاده از هر بخش

جلسه 2

قوانین شطرنج: مباحث دوره داوری درجه 3 و 2

منبع خارجی:  Fide law of chess 

جلسه 3 و 4

ادامه بحث قوانین، رفع اشکال شرکت کنندگان در مورد قوانین

 

روز سوم

جلسه 1

برگزاری مسابقه

مقدمات برگزاری مسابقه،    منبع خارجی: C.06.Fide Tournament Rules   

وظائف مسئول برگزاری مسابقه ( CO = Chief Organizer )

تهیه آئین نامه و دعوتنامه مسابقات

جلسه 2

کار عملی

برگزاری مسابقه

تقسیم شرکت کنندگان به گروههای کاری: تهیه دعوتنامه و آئین نامه مسابقات توسط گروههای کاری

 ( حداقل سه آئین نامه با سه نام مختلف توسط گروهها تهیه شود )

جلسه 3

برگزاری مسابقه

- بررسی آئین نامه های تهیه شده توسط گروههای کاری رفع اشکال آئین نامه

- وظائف سرداور مسابقه C.A. = Chief Arbiter   -  طرح مشکلات مشاهده شده در مسابقات و راه حل آنها

جلسه 4

برگزاری مسابقه

- وظائف، اختیارات و نحوه انتخاب هیأت ژوری

- روشهای مختلف برگزاری مسابقه ( مسابقات تیمی/ انفرادی )، مسابقات دوره ای، سیستم سوئیس حذفی

- ساعت دیجیتال تنظیم ساعت،برنامه های روی ساعت، اعمال جرائم زمانی، کنترل ساعت در طول مسابقه

- مسابقات دوجانبه، روشهای برگزاری مسابقات تکمیلی جهت انتخاب نفر اول

 

روز چهارم

جلسه 1

جداول مسابقات

- تهیه جدول مسابقات دوره ای

- برگزاری مسابقه به روش سوئیسی

- ارجحیت ثبت نام اولیه و قرعه کشی در روش دستی ( عناوین بین المللی، درجه بندی، الفبای لاتین )

- قرعه کشی روش سوئیسی در دورهای بعدی، ارتقا و نزول بازیکنان، تکرار رنگ

جلسه 2

تمرین قرعه کشی روش سوئیسی

تشکیل گروههای کاری، برگزاری مسابقه به روش سوئیسی و انجام قرعه کشی دستی با استفاده از کارتهای روش سوئیس

جلسه 3

تهیه گزارش مسابقه

- روشهای گره گشائی و تعیین نفرات برتر میزها در مسابقات تیمی

جلسه 4

- ادامه بحث روشهای گره گشائی

 منبع خارجی:  Annex to the Fide Tournament Regulations Regarding Tiebreaks    

 

 

روز پنجم

جلسه 1

محدودیتهای برگزاری مسابقات درجه بندی شده جهت اعطای نُرم

منبع خارجی:            B.01.International Title Regulation   &   Fide Rating Regulations

جلسه 2

فرمهای اعطای نُرم

توضیحات در مورد فرمهای : گزارش مسابقه IT3، گزارش نُرم داوران بین المللی TA1 ، درخواست عنوان داوری بین المللی IA2 ، گزارش نُرم داوری فدراسیون بین المللی FA1  و درخواست عنوان داوری فدراسیون بین المللی FA2 .

راهنمائی در خصوص چگونگی دریافت عناوین داوری بین المللی و داوری فدراسیون بین المللی شطرنج

جلسه 3 و 4

دوره مطالب

 

دوره مطالب ارائه شده کلاس، ارائه مطالب تکمیلی به انتخاب مدرس و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان جهت رفع اشکال

 

روز ششم

جلسه 1

1- بحث کلی در خصوص روشهای برگزاری مسابقات شامل مسابقات تیمی، انفرادی و دوجانبه و چگونگی برگزاری مسابقه به روشهای دوره ای، روش سوئیسی و حذفی و اولویتهای چیدمان افراد برای قرعه کشی به روش سوئیسی در دور اول و دورهای بعدی . توضیح اینکه روشهای فوق بطور کامل در جلسه اول روز ششم بحث خواهد شد.

2- معرفی برنامه  SWISS MANAGER  ، تاریخچه نرم افزار، نسخه های برنامه، نصب برنامه، ساختار کلی برنامه، ایجاد جدول جدید، تنظیمات اولیه، تعیین روش گره گشائی، جداول هر دور ( قرعه کشی )، نمایش جداول، ثبت نتایج هر دور، رده بندی نهائی، آپلود سایت نتایج

جلسه 2

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه 3

مدیریت موارد خاص

ورود بازیکن جدید، حذف بازیکن، انصراف بازیکن، حذف دور ( قرعه کشی مجدد )، تنظیم دستی جدول، جدول ممانعت و محدودیت، استراحت دادن به بازیکن (حتماً با اجازه سر داور باد انجام شود )

جلسه 4

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین عملی مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی 

 

روز هفتم

جلسه 1

اطلاعات تکمیلی برنامه

ثبت (Registring )، پنجره تاریخ، پنجره جوائز، تغییر زبان، منوی خروجی، آمار و ارقام مسابقه، بررسی فهرست بازیکنان، اتصال به فهرست درجه بندی (Rating)، ایجاد جداول، چاپ فرمها، سفارشی سازی پایگاه اطلاعات نتایج

جلسه 2

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه 3

جداول متفرقه، سیستم سوئیسی تیمی، مسابقات دوره ای تیمی و انفرادی جدول شونینگن رفع اشکال کلی مطالب دوره

جلسه 4

کار عملی

تشکیل گروههای کاری، ارزیابی گروههای کاری و ارزیابی انفرادی شرکت کنندگان، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی

 

منبع : سایت رسمی هیأت شطرنج استان آذربایجان شرقی
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر