رده بندی کلی مدال های مسابقات شطرنج رده های سنی کشور

پایگاه همدان شطرنج

مازندران
گیلان
خراسان رضوی
-
تهران
قزوین - -
فارس - -
اصفهان -
خوزستان - -
www.hamadanchess.ir

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 8 سال پسران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات
بردیا دانشور قزوین

نایب قهرمان
ایلیا پرخیده مازندران

مقام سوم
علی شاملی دورابی مازندران

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 10 سال پسران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات مانی جاهدی گیلان

نایب قهرمان پویا محمدی تهران

مقام سوم آراد نظری گیلان

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 12 سال پسران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات محمد مهدی محمدی مازندران

نایب قهرمان برنا درخشانی تهران

مقام سوم آرین یوسفی کیا گیلان

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 14 سال پسران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات آرین غلامی مازندران

نایب قهرمان رضا قنبرزاده گیلان

مقام سوم آرش طاهباز گیلان

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 16 سال پسران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات مرصاد خداشناس  خراسان رضوی

نایب قهرمان اشکان ازلی اصفهان

مقام سوم آرین خرسندی تهران

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 18 سال پسران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات مسعود مصدق پور خراسان رضوی

نایب قهرمان امیر مسعود مرادی تهران

مقام سوم بردیا شیخ حسنی مازندران

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 8 سال دختران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات فاطمه ابراهیمی مازندران

نایب قهرمان فاطمه خدادادی مازندران

مقام سوم وانیا بجدی خراسان رضوی

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 10 سال دختران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات رکسانا خلیلی مازندران

نایب قهرمان مطهره اسدی مازندران

مقام سوم سیده پریماه جلالی مازندران

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 12 سال دختران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات آناهیتا زاهدی فر تهران

نایب قهرمان صدیقه کلانتری مازندران

مقام سوم آنوشا مهدیان اصفهان

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 14 سال دختران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات سیده فاطمه هاشمی فارس

نایب قهرمان مبینا علی نسب مازندران

مقام سوم رامیلا واگوهیان اصفهان

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 16 سال دختران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات آناهیتا غلامی  مازندران

نایب قهرمان محدثه علیجانزاده گیلان

مقام سوم کیمیا مجیدی مازندران

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 18 سال دختران ایران
عنوان نام استان عکس
قهرمان مسابقات ساناز اسماعیلی گیلان

نایب قهرمان یگانه کریمی مازندران

مقام سوم هاجر عبادی خوزستان

مشاهده رده بندی نهایی مسابقات

 

« خبرهای مرتبط »
آغاز مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی 8 تا 18 سال ایران
پایان مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی 8 تا 18 سال ایران

 

www.hamadanchess.ir

 
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر