پایگاه همدان شطرنج

فهرست وب سايت های گروه ها و سازمان هاي غيردولتی بترتیب حروف الفبا«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم

طی حکمی از سوی مهندس احمد علی بابایی ( رئیس هیأت شطرنج استان همدان )

مهدی سلیم به عنوان مسئول روابط عمومی هیأت شطرنج استان همدان منصوب شدند«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

محمدجعفر کامبوزیا

رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

در هفته جاری

نخستین مهمان اولین صندلی داغ ورزش شطرنج ایران

در پایگاه خبری تخصصی همدان شطرنج خواهند بودهمه از يك خانواده ايمهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


+ اشعاری که در ادامه مطلب مشاهده خواهید نمود ؛ تقدیم میگردد به خانواده ی شهید جمشید دانایی فر و کودکی که در زمان نگاهبانی پدرش از مرزهای کشور عزیزمان "ایران" بدنیا آمد و مادرش برای او اسمی انتخاب نکرد که پدرش پس از بازگشت بر او اسمی نهد ؛ اما افسوس .....«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايمهمه از يك خانواده ايم

بیائید در غروب آخرین سه شنبه سال

برای گردگیری افکارمان ، آتشی بیافروزیم و کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتش و سرخی عشق را از آتش بگیریم

پایگاه همدان شطرنج

لطفاً علاوه بر مراعات حال دیگران ( بالخص خردسالان ، سالمندان و بیماران )

خیلی خیلی هم مواظب خودتان باشید ؟!

شاد باشیدهمه از يك خانواده ايم

بیش از ده هزار بار مشاهده ی خبر

بیش از دویست و پنجاه سوال ارسالی«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

حمایت از هیأت شطرنج استان همدان وظیفه ی یکایک ماست«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

محمدجعفر کامبوزیا

رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

نخستین مهمان اولین صندلی داغ ورزش شطرنج ایران

در پایگاه خبری تخصصی همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر