مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی 8 تا 18 سال ایران

پایگاه همدان شطرنج

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی ایران

( 8 تا 18 سال - اسفندماه 1393 )

استان گيلان را بهتر بشناسيم

سایت هیأت شطرنج استان گیلان

 

رده بندی نهايی رده سنی زير 8 سال پسران

رده بندی نهايی رده سنی زير 10 سال پسران

 رده بندی نهايی رده سنی زير 12 سال پسران

 

 

گزارش تصويری مسابقات

دورهای اول و دوم    دور سوم

دور چهارم   دور پنجم   دور ششم

دور هفتم   دور هشتم   دور نهم

استان بوشهر را بهتر بشناسيم

سایت هیأت شطرنج استان بوشهر

 

رده بندی نهايی رده سنی زير 14 سال پسران

رده بندی نهايی رده سنی زير 16 سال پسران

رده بندی نهايی رده سنی زير 18 سال پسران

 

 

گزارش تصويری مسابقات

دور آغازين

دور پايانی

استان مازندران را بهتر بشناسيم

سایت هیأت شطرنج استان مازندران

 

رده بندی نهايی رده سنی زير 8 سال دختران

 رده بندی نهايی رده سنی زير 10 سال دختران

رده بندی نهايی رده سنی زير 12 سال دختران

 

 

گزارش تصويری مسابقات

بصورت كلی

استان قزوين را بهتر بشناسيم

سايت هیأت شطرنج استان قزوين

 

رده بندی نهايی رده سنی زير 14 سال دختران

رده بندی نهايی رده سنی زير 16 سال دختران

رده بندی نهايی رده سنی زير 18 سال دختران

 

 

گزارش تصويری مسابقات

دور اول   دورهای دوم و سوم

دور چهارم   دورهای پنجم و ششم

دور هفتم   دورهشتم   دورنهم

آئين‌نامه مسابقات شطرنج رده های سنی کشور در سال 1393

 

مشاهده عملکرد نمایندگان شطرنج استان همدان

در

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی کشور

 

 

رده سنی

 

پسران

دختران
8 سال

 

کیهان غلامی

 

محمدحسين قنبرعلی فرزاد

 

هلیا سلطانی
10 سال

 

سهیل خدایوندی

 

محمدارشيا آقامحمدی

 

داوود عقیلی مفید

 

هستی سلطانی
12 سال

 

ارشیا جعفری

 

علیرضا مهذب

 

آرمین نظری

 

محمد یاسین جعفری

 

ميعاد بيگلری

 

کیان غلامی

 

علی شبان جهانیان

 

نشمیل کلوندی
14 سال -

 

پارمیدا قزاقی

 

پریا گلپایگانی

 

16 سال -

 

پگاه طهماسبی

 

18 سال -

 

سیما صیفی کار

 

( با آرزوی موفقیت اندیشمندان نوجوان ورزش شطرنج استان همدان )

 

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر