گزارش كامل مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی كشور

پایگاه همدان شطرنج

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی ایران

( 8 تا 18 سال - اسفندماه 1393 )

« رده بندی کلی مدال های مسابقات شطرنج رده های سنی کشور در سال 1393 »
مازندران
گیلان
تهران
اصفهان -
فارس -
خراسان رضوی - -
زنجان - -
آذربايجان شرقی -
البرز - -
خراسان شمالی - -
خوزستان - -
قزوين - -
گلستان - -
مركزی - -
همدان - -

 


« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 8 سال پسران ايران »
قهرمان مسابقات برسا تسلیمی گیلان
نایب قهرمان محمد نظری خراسان شمالی
مقام سوم کیارش کدخدایی تهران
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات كيومرث بيات ( رئیس هیأت شطرنج استان گيلان )
سرداور مسابقات حميدرضا جديدی ( داور فيده )
ناظر مسابقات
افشين تهرانی ( مدیر تیم های ملی نوجوانان و جوانان )
سایت هیأت شطرنج استان گیلان« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 10 سال پسران ايران »
قهرمان مسابقات بردیا دانشور گیلان
نایب قهرمان سینا ابراهیمی فارس
مقام سوم امیرعلی مقصودلو گلستان
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات كيومرث بيات ( رئیس هیأت شطرنج استان گيلان )
سرداور مسابقات مقصود گياهی ( داور بین المللی )
ناظر مسابقات
افشين تهرانی ( مدیر تیم های ملی نوجوانان و جوانان )
سایت هیأت شطرنج استان گیلان« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 12 سال پسران ايران »
قهرمان مسابقات علیرضا فیروزجاه مازندران
نایب قهرمان امیررضا پورآقابالا آذربایجان شرقی
مقام سوم مانی جاهدی گیلان
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات كيومرث بيات ( رئیس هیأت شطرنج استان گيلان )
سرداور مسابقات مقصود گياهی ( داور بین المللی )
ناظر مسابقات
افشين تهرانی ( مدیر تیم های ملی نوجوانان و جوانان )
سایت هیأت شطرنج استان گیلان« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 14 سال پسران ايران »
قهرمان مسابقات نیما فندرسکی تهران
نایب قهرمان آرمان پورقنبرزاد تهران
مقام سوم ابوالفضل کاظمیان مازندران
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات سيد ايمان بكاء ( رئیس هیأت شطرنج استان بوشهر )
سرداور مسابقات سيد ايمان بكاء ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
آروین ابریشیمی ( داور فيده )
سایت هیأت شطرنج استان بوشهر« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 16 سال پسران ايران »
قهرمان مسابقات آرش طاهباز گیلان
نایب قهرمان محمدرضا اصغرزاده مازندران
مقام سوم حسن مهدوی قزوین
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات سيد ايمان بكاء ( رئیس هیأت شطرنج استان بوشهر )
سرداور مسابقات سيد ايمان بكاء ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
آروین ابریشیمی ( داور فيده )
سایت هیأت شطرنج استان بوشهر« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 18 سال پسران ايران »
قهرمان مسابقات مرصاد خداشناس خراسان رضوی
نایب قهرمان امیرحسین جمشیدی البرز
مقام سوم امیرمحمد حمیدی مرکزی
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات سيد ايمان بكاء ( رئیس هیأت شطرنج استان بوشهر )
سرداور مسابقات سيد ايمان بكاء ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
آروین ابریشیمی ( داور فيده )
سایت هیأت شطرنج استان بوشهر« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 8 سال دختران ايران »
قهرمان مسابقات نگار محمدی آزاد زنجان
نایب قهرمان فاطره بابایی رستمی مازندران
مقام سوم زهرا فرح وشی گیلان
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات افشين حسين زاده ( رئیس هیأت شطرنج شهرستان قائمشهر )
سرداور مسابقات مهدی حسينعلی ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
علیرضا مظفری ( مسئول کمیته داوران فدراسيون شطرنج )

سایت هیأت شطرنج استان مازندران« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 10 سال دختران ايران »
قهرمان مسابقات نیکو عباسپور راد تهران
نایب قهرمان پرنیان قمی گیلان
مقام سوم زهرا حیدری تهران
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات افشين حسين زاده ( رئیس هیأت شطرنج شهرستان قائمشهر )
سرداور مسابقات مهدی حسينعلی ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
علیرضا مظفری ( مسئول کمیته داوران فدراسيون شطرنج )

سایت هیأت شطرنج استان مازندران« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 12 سال دختران ايران »
قهرمان مسابقات انوشا مهدیان اصفهان
نایب قهرمان مطهره اسدی مازندران
مقام سوم نشمیل کلوندی همدان
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات افشين حسين زاده ( رئیس هیأت شطرنج شهرستان قائمشهر )
سرداور مسابقات مهدی حسينعلی ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
علیرضا مظفری ( مسئول کمیته داوران فدراسيون شطرنج )

سایت هیأت شطرنج استان مازندران


« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 14 سال دختران ايران »
قهرمان مسابقات سیده فاطمه هاشمی فارس
نایب قهرمان طناز ازلی اصفهان
مقام سوم سیده فاطمه ساداتی مازندران
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات يارويس مسكينی ( رئیس هیأت شطرنج استان قزوين )
سرداور مسابقات رينا فقيه ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
لاله مجيديان ( داور فيده )
سایت هیأت شطرنج استان قزوین« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 16 سال دختران ايران »
قهرمان مسابقات مبینا علی نسب مازندران
نایب قهرمان کیمیا مجیدی مازندران
مقام سوم عطیه خلیلی تهران
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات يارويس مسكينی ( رئیس هیأت شطرنج استان قزوين )
سرداور مسابقات رينا فقيه ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
لاله مجيديان ( داور فيده )
سایت هیأت شطرنج استان قزوین


« مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 18 سال دختران ايران »
قهرمان مسابقات آناهیتا غلامی مازندران
نایب قهرمان رامیلا واگوهیان اصفهان
مقام سوم راحیل کیانی خوزستان
رده بندی نهایی مسابقات
سرپرست مسابقات يارويس مسكينی ( رئیس هیأت شطرنج استان قزوين )
سرداور مسابقات رينا فقيه ( داور بین المللی شطرنج )
ناظر مسابقات
لاله مجيديان ( داور فيده )
سایت هیأت شطرنج استان قزوین

 

آئين‌نامه مسابقات شطرنج رده های سنی 8 تا 18 سال ايران در سال 1393

استان گيلان را بهتر بشناسيم

سایت هیأت شطرنج استان گیلان  

سایت نتایج رده سنی 8 سال پســـران

سایت نتایج رده سنی 10 سال پسران

سایت نتایج رده سنی 12 سال پسران  

گزارش تصويری مسابقات

دورهای اول و دوم    دور سوم

دور چهارم   دور پنجم   دور ششم

دور هفتم   دور هشتم   دور نهم

استان بوشهر را بهتر بشناسيم

سایت هیأت شطرنج استان بوشهر

سایت نتایج رده سنی 14 سال پسران

سایت نتایج رده سنی 16 سال پسران

سایت نتایج رده سنی 18 سال پسران  

گزارش تصويری مسابقات

دور آغازين

دور پايانی

استان مازندران را بهتر بشناسيم

سایت هیأت شطرنج استان مازندران

سایت نتایج رده سنی 8 سال دختــران

سایت نتایج رده سنی 10 سال دختران

سایت نتایج رده سنی 12 سال دختران  

گزارش تصويری مسابقات

بصورت كل

استان قزوين را بهتر بشناسيم

سايت هیأت شطرنج استان قزوين

سایت نتایج رده سنی 14 سال دختران

سایت نتایج رده سنی 16 سال دختران

سایت نتایج رده سنی 18 سال دختران

گزارش تصويری مسابقات

دور اول   دورها

دور چهارم   دورهاشم

دور هفتم   دورهشتم   دورنهم

 

tozihat-ax
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .

اسلایدر